Aktualności

„Wychowawca  z OHP”

 

W czerwcu 1988 roku zostałem zaproszony na akademię z okazji 30-lecia OHP do 3 – 3 Oddziału Obrony Cywilnej w Oświęcimiu, z którym współpracowałem od 1984 roku. Podczas spotkania zostałem wyróżniony Srebrną Odznaką za Zasługi dla OHP. Jesienią tego roku Komendant OOC pan Antoni Frączek zaproponował mi pracę na stanowisku zastępcy Komendanta ds. szkolenia i produkcji. Do pracy w OHP zgłosiłem się w listopadzie 1998 roku. Przez dwa lata, przy współpracy z LOK-iem, organizowałem dla junaków kursy prawa jazdy na samochody osobowe i autobusy. Mówię o tym z tym większą satysfakcją, że kilku junaków po skończeniu służby założyło rodziny i tutaj pracują m.in. jako kierowcy
w MZK.

Nadszedł rok 1990 zapada decyzja o rozwiązaniu Oddziałów Obrony Cywilnej.Wiosną 1995 roku Wojewódzki Komendant w Bielsku – Białej pan Zdzisław Bajrak powierzył mi misję utworzenia w Oświęcimiu Hufca Pracy. W tym celu spotkałem się z prezydentem miasta śp. Andrzejem Telką i ustaliliśmy, że odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i zrobimy rozeznanie o potrzebie utworzenia klas przysposobienia zawodowego w ramach OHP. Jeszcze tego samego dnia biorący udział w spotkaniu Wojewódzki Komendant OHP  usłyszał, że idea jest słuszna i potrzebna, bo jest w powiecie młodzież, która ma problemy z ukończeniem szkoły podstawowej. Głos zabrał dyrektor SP nr 1  Andrzej Remsak i oznajmił wszystkim, że jeżeli OHP zapewni praktyki zawodowe, to od września 1995 OHP będzie miało siedzibę u niego w szkole. Z pomocą w pozyskaniu praktyk przyszedł ówczesny Wiceprezydent  Józef Krawczyk, który przekonał dyrektora Zakładu Ogrodniczego Plantpol, aby zatrudnił uczestników hufca do przyuczenia w zawodzie ogrodnik, ogółem 40 osób. W międzyczasie udało mi się znaleźć pracę na wakacje dla 54 osób, radość była ogromna.

Od września 1995 przez 5 lat w SP nr 1 młodzież kończyła szkołę podstawową i przyuczała się do zawodu ogrodnik, ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych.

W latach 2000 – 2005 siedziba hufca mieściła się w Miejskim Gimnazjum nr 4, a uczestnicy znaleźli zatrudnienie do przyuczenia w zawodach: ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, ogółem z hufcem współpracuje 47 pracodawców. Od września 2005 do nadal uczestnicy hufca uczą się w szkołach zawodowych, uczą się zawodu: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, cukiernik, piekarz, malarz – tapeciarz i monter instalacji sanitarnych.

Największą satysfakcją dla mnie jest fakt, że uczestnicy z SPZ, Gimnazjum PZ oraz absolwenci ZSZ nadal podnoszą swoje kwalifikacje w różnych formach kształcenia. Utrzymują kontakt z hufcem – jednym z takich wydarzeń było „Spotkanie po latach” z okazji 15-lecia hufca, na którym odżywały wspomnienia razem spędzonych chwil. Niejednokrotnie ich dzieci słyszą, jak tata czy mama uczyli się dorosłego życia w OHP.

Sztandarową imprezą hufca są organizowane przy współpracy z działaczami PZW Wojewódzkie i Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Uczestników i Kadry OHP. Do tej pory odbyło się 30 takich spotkań.

Motto naszego hufca od samego początku istnienia brzmi niezmiennie

NAUKA PRACA WYCHOWANIE

 

Henryk Simiński - Komendant 6 – 17 Hufca Pracy w Oświęcimiu w latach 1995 - 2006

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP