Oświęcimscy uczestnicy na strzelnicy sportowej


W dniu 15 września w siedzibie Ligi Obrony Kraju w Oświęcimiu  odbył się trening drużyny strzeleckiej Hufca Pracy w Oświęcimiu.   

Celem wizyty było nabycie wiedzy praktycznej i teoretycznej związanej z używaniem broni  sportowej. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki Grzegorzowi Kościelnikowi, prezesowi strzelnicy. Hufiec współpracuje od lat z instytucją, której jednym z podstawowych celów jest krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży. Zajęcia tego typu powodują dużo radości jak i samospełnienia wśród uczestników, którzy zgłosili chęć kontynuacji spotkań.
 
Fot. Uczestnicy podczas zajęć na strzelnicy
 
Tekst i zdjęcia – Henryk Szelest
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP