Wartościowy wolontariat – wartościowa przyszłość w Trzebini


Dnia 13 września uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini wzięli udział w przedsięwzięciu realizowanym w ramach projektu „Wartościowy wolontariat – wartościowa przyszłość” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie i zakłada podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy przez osoby w wieku 15-29 lat z terenu województwa małopolskiego poprzez ich aktywny udział w wolontariacie, partycypacji społecznej, warsztatach oraz działalności na rzecz społeczności lokalnych. Tego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy. Zajęcia poprowadzili pracownicy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacji Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach pisania CV i listu motywacyjnego oraz w warsztatach przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, w tym z wykorzystaniem storytellingu. Ponadto młodzi ludzie poznali tajniki rozwoju własnych inicjatyw biznesowych. Dzięki współpracy ze specjalistami Akademii Ignatianum uczestnicy poszerzyli swoje dotychczasowe umiejętności, które chętnie prezentowali podczas symulowanych spotkań z potencjalnymi pracodawcami.
 
Fot.1 Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini podczas warsztatów z pracownikami Akademii Ignatianum w Krakowie
 
Fot.2 Uczestnicy w trakcie zajęć z zakresu pisania CV i listu motywacyjnego
 
Fot.3 Uczestnik podczas symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej
 
Tekst i zdjęcia – Beata Ciesielska
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP