Małopolskie Hufce Pracy poznają dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Przed uroczystościami beatyfikacji, by upamiętnić 120 rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego młodzież w Skomielnej Białej wzięła udział w seansie filmowym i obejrzała materiał dokumentalny przedstawiający życie Prymasa Tysiąclecia. 

 
Film opowiada o życiu i działalności przedstawiciela polskiego kościoła, który kształtował postawy i promował wartości bliskie wielu Polakom obecnego pokolenia. W swoich cytatach wyrażał swoje myśli i pragnienia, ale również wskazywał prawidłowe wzorce. Swoje słowa kierował szczególnie do ludzi młodych, od których zależy przyszłość narodu, ale i codzienne życie całego społeczeństwa. 
 
Film opowiadał o Prymasie Tysiąclecia i o jego „Społecznej Krucjacie Miłości”, w której miłość, szacunek, dobro, przebaczenie, życzliwość, rzetelna praca, także społeczna pomoc ubogim, chorym i modlitwa są drogowskazem do osiągnięcia szczęścia. W tym dniu uczestnicy wykonali gazetkę tematyczną poświęconą Wielkiemu Polakowi, którego nauka pozostanie w ich umysłach i sercach podczas każdego kolejnego dnia. Jak ustanowił Sejm Kardynał Stefan Wyszyński jest jednym z patronów 2021 roku. 
 
Prymas tysiąclecia oczami młodzieży z Niepołomic
W dniu 10 września uczestnicy niepołomickiego hufca wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Wolność i niewola” zorganizowanych z okazji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
 
W trakcie spotkania młodzież zapoznała się z biografią wielkiego Polaka przygotowaną przez kolegów z samorządu hufca. Skupiono się szczególnie na wydarzeniach z lat 1953-1956 kiedy miało miejsce aresztowanie i internowanie Kardynała przez ówczesne władze Polski. 
 
Podczas analizy biograficznej wywiązała się dyskusja na temat znaczenia wolności, odwagi i ciągłej konieczności pracy nad sobą, nawet w trudnych, niesprzyjających nam warunkach. Młodzież dowiedziała się o wielu ciekawostkach z życia prymasa oraz wysłuchała jego interesujących wypowiedzi, które przekazują dzisiejszemu pokoleniu uniwersalne i aktualne do dziś wartości i wskazówki do życia. 
 
Na zakończenie grupa uczestnicząca w dyskusji została zaproszona na wirtualny spacer po miejscach związanych z życiem Kardynała – dzieciństwem, młodością, drogą duszpasterską, uwięzieniem i śmiercią. Dla wszystkich była to ciekawa lekcja patriotyzmu i okazja do refleksji na temat życiowych wartości. 
 
„Od siebie trzeba wymagać najwięcej”
10 września 2021 w sali świetlicy bocheńskiego hufca uczestnicy wspominali wybitną postać kardynała  Stefana Wyszyńskiego. Hasłem przewodnim tego spotkania była myśl kardynała „Od siebie trzeba wymagać najwięcej”. 
 
Podczas lekcji historii przypomniano jego życiorys i najważniejsze wydarzenia z  życia. Uczestnicy wspólnie obejrzeli prezentacje na temat Prymasa tysiąclecia oraz przejrzeli książki na jego temat dostępne w  hufcowej biblioteczce. Rozmawiano o tym czego prymas nas nauczył i jak jego przesłanie jest aktualne dzisiaj. Na koniec wykonano gazetkę  dotyczącą tej postaci  i przeczytano najważniejsze myśli prymasa.
 

Fot. 1. Uczestniczki z Bochni w trakcie zajęć
 

Fot. 2. Uczestnicy  w Skomielnej Białej podczas seansu filmowego
 
Fot. 3. Młodzież z Niepołomic podczas zajęć o Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia
 
Tekst – Małgorzata Satora, Halina Markowska – Mikulska, Marta  Augustyn 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP