Praca z młodzieżą defaworyzowaną – seminarium online


 
Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w partnerstwie z BBW Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH z Frankfurtu realizuje projekt „Praca z młodzieżą defaworyzowaną – seminarium online” finansowany w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
 
Projekt zakłada przeprowadzenie seminarium w formule online w dniach 6 – 10 września, w którym biorą udział pracownicy obydwu organizacji. Głównym celem jest prezentacja dobrych praktyk pracy z młodzieżą defaworyzowaną, wymiana doświadczeń oraz tworzenie nowych partnerstw projektowych. 
 
Projekt dodatkowo stwarza możliwość podniesienia kompetencji osób uczestniczących. Program zakłada prezentacje metod pracy obydwu instytucji, programy aktywizacji zawodowej  dla młodzieży i realizację projektów. Finałem będzie tworzenie nowych partnerstw projektowych  i plan współpracy na następne lata. Przedsięwzięcie to jest dla obydwu instytucji nowym doświadczeniem, ponieważ w całości jest realizowane poprzez oprogramowanie do wideokonferencji Zoom. 
 
Zdj. 1 Print Screen spotkania online
 
Tekst i zdjęcia: Leszek Olech, Monika Szarek
 

 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP