82. rocznica Bitwy pod Proszowicami


 

W dniu 6 września w Proszowicach obchodzono 82 rocznicę bitwy pod Proszowicami. W uroczystości wzięli udział uczestnicy Hufca Pracy w Proszowicach jak również reprezentanci licznych instytucji państwowych, urzędów, szkół oraz przedstawiciele Związku Kombatantów.
 
Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Proszowicach pod przewodnictwem proboszcza ks. kan. dr Jana Zwierzchowskiego w intencji poległych żołnierzy Armii Kraków. 
 
Następnie wszyscy uczestnicy obchodów w asyście Orkiestry Dętej „Błysk” z Żębocina udali się przemarszem na cmentarz parafialny do grobów żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Burmistrz Grzegorz Cichy powitał wszystkich uczestników i przypomniał historyczne wydarzenia sprzed osiemdziesięciu dwóch lat. Natomiast senator RP Włodzimierz Bernacki w swoim przemówieniu zwrócił się do wszystkich w tym do młodzieży prosząc o pamięć i chwilę zastanowienia nad losami żołnierzy, którzy walczyli za naszą Ojczyznę i żeby potraktować tamte wydarzenia jako ważną przestrogę na przyszłość. 
 
Na zakończenie obchodów 82 rocznicy bitwy pod Proszowicami pod obeliskiem upamiętniającym poległych żołnierzy złożono wiązanki i wieńce. Dla podopiecznych hufca była to żywa lekcja historii, która powinna na długo pozostać w ich pamięci. 
 
Fot.1 Komendant hufca Anna Nowicka wraz z uczestnikami w trakcie składania wiązanki pod Obeliskiem upamiętniającym poległych Żołnierzy
 
Fot.2 Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy podczas przemówienia z okazji 82 rocznicy bitwy pod Proszowicami
 
 
Tekst – Anna Nowicka
Zdjęcia – Maciej Przeniosło
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP