Spotkanie przedsiębiorców i wyróżnienia liderów nagrodą Grossi Cracovienses w Narodowym Banku Polskim


W miniony piątek, 3 września w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami województwa małopolskiego połączone z galą wręczenia nagród Grossi Cracovienses. W spotkaniu uczestniczyła p.o. Komendanta Wojewódzkiego OHP w Krakowie Bożena Rążewska.

 
W krakowskiej siedzibie NBP przy ul. Basztowej 20 odbyło się coroczne spotkanie z przedsiębiorcami, podsumowujące cykl badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. Gościem specjalnym tegorocznego spotkania był Paweł Szałamacha, Członek Zarządu NBP, który wygłosił wykład na temat perspektyw wzrostu gospodarczego.
 
Badania prowadzone przez zespół ds. analiz rynku nieruchomości Narodowego Banku Polskiego opierają się na informacjach pozyskiwanych od niemal trzystu podmiotów – deweloperów, pośredników obrotu, właścicieli i zarządców budynków. W tegorocznych badaniach uczestniczyło łącznie 791 przedsiębiorstw branż niefinansowych. Podczas spotkania w podziękowaniu za udział w badaniach przedsiębiorcy otrzymali dyplomy i monety kolekcjonerskie z serii „Polskie Termopile” – „Hodów”. Jedną z instytucji, która otrzymała pamiątkowe podziękowanie była Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie.
 
– Pragnę podziękować pracownikom Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie, którzy co kwartał uzupełniają ankiety na rzecz Narodowego Banku Polskiego – mówi Bożena Rążewska, p.o. Komendanta Wojewódzkiego OHP w Krakowie. – Dodatkowo zachęcam uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do zwiedzania wystawy w Krakowskim Salonie Ekonomicznym. Jest to miejsce, którego celem jest edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, propagowanie historii polskiej bankowości w kontekście przemian kulturowo-społecznych na przestrzeni wieków – dodaje komendant Rążewska.
 
Wystawa w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP
Krakowski Salon Ekonomiczny NBP to nowy punkt na mapie edukacyjnej Krakowa – mieści się na parterze zabytkowego gmachu przy ul. Basztowej 20 w siedzibie krakowskiego oddz. Okręgowego Narodowego Banku Polskiego. Wystawa prezentuje nie tylko historię pieniądza na ziemiach polskich, ale jest także forum wymiany myśli i krzewienia wiedzy ekonomicznej – jest miejscem spotkań naukowców, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych historią i ekonomią.
 
Podczas spotkania uhonorowano osobowości życia publicznego – doceniając ich wkład w rozwój edukacji i kultury oraz pracę na rzecz społeczności. Była to inauguracyjna edycja wręczenia nagród Grossi Cracovienses (Groszy Krakowskich nawiązujących do pięknej tradycji polskiego pieniądza) upamiętniająca zarazem pierwszą rocznicę działalności i kolejny krok w rozwoju Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP. 
 
Punktem kulminacyjnym wydarzenia było odsłonięcie grafiki – kolażu zdjęć z wizerunkami niemal czterystu osób – wykładowców, nauczycieli, naukowców, samorządowców, przedsiębiorców, artystów, sportowców, młodzieży, dzieci i wszystkich pracowników krakowskiego oddziału NBP. 
 
Spotkanie uświetnił recital Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego, doskonałych krakowskich artystów.
 
 

Fot. 1: Komendant Bożena Rążewska (w środku) w towarzystwie Katarzyny Basiak-Gała i Pawła Szałamachy
 

Fot. 2: Laureaci pierwszej edycji Grossi Cracovienses
 

Fot. 3: Paweł Szałamacha, Członek Zarządu NBP
 

Fot. 4: Prof. Jan Tadeusz Duda odbiera nagrodę w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 

Fot. 5: Podziękowania oraz moneta z serii „Polskie Termopile” – „Hodów” dla Małopolskiej Komendy OHP w Krakowie
 

Fot. 6: Nagroda Grossi Cracovienses
 

Fot. 7: Wystawa w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP
 
Opracował: Rafał Kmak
Fot.: OHP, NBP
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP