Karolina Lupa z Dąbrowy Tarnowskiej laureatką Ogólnopolskiego Konkursu


W Dąbrowie Tarnowskiej wyróżniona została Karolina Lupa, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Komendę Główną OHP w Warszawie oraz Śląską Komendę OHP. Nagrodę w imieniu organizatorów przekazał Komendant Wojewódzki Jan Hućko. 

23 czerwca w dąbrowskim Hufcu Pracy Wojewódzki Komendant OHP Jan Hućko spotkał się z laureatką ogólnopolskiego konkursu „Znam i kultywuję wartości Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Adresatami przedsięwzięcia byli uczestnicy wszystkich jednostek OHP w Polsce.
 
Zwyciężczynią konkursu w kategorii praca plastyczna została Karolina Lupa – uczestniczka Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, uczennica III klasy branżowej szkoły I stopnia. Laureatka za swoją interpretację plastyczną słów Kardynała Tysiąclecia otrzymała wartościową nagrodę rzeczową, którą wręczył jej Wojewódzki Komendant OHP Jan Hućko. 
 
Słowa Stefana Wyszyńskiego, które były inspiracją pracy, powinny stanowić drogowskaz życiowy młodych ludzi, bo przepełnione są nadzieją i optymizmem, motywują do pokonywania trudności i kierowania się w życiu prawdziwymi wartościami – podkreślił komendant Jan Hućko, jednocześnie gratulował zwyciężczyni sukcesu.
 
Uczestniczka podczas spotkania powiedziała, że udział w konkursie był dla niej ciekawym doświadczeniem i nie spodziewała się tak spektakularnego sukcesu, ponieważ jak sama mówi: „rysuję dla siebie i do szuflady”. Praca, którą wykonała, służyła upamiętnieniu 120. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia i zainspirowała ją do poznawania dziedzictwa duchowego Kardynała Wyszyńskiego. 
 
 
 
 
Fot. 1,2 Uczestniczka przyjmuje nagrodę i gratulacje
 
 
Fot. 3 Zwycięska praca Karoliny 
 
Tekst i zdjęcia – Katarzyna Łukasik
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP