Wspólne działania na rzecz młodzieży! Porozumienie z PPUZ w Nowym Targu podpisane


Do Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z delegacją udali się: Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie Jan Hućko, jego zastępca Rafał Kmak oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu  – Agata Fołta. Podczas wizyty została nawiązana współpraca między uczelnią, a Małopolską Wojewódzką Komendą OHP.  Z ramienia uczelni w spotkaniu uczestniczył dr hab. Robert Włodarczyk – Rektor PPUZ w Nowym Targu oraz Prorektor ds. współpracy i rozwoju – dr Bianka Godlewska-Dzioboń.

Obie strony porozumienia wyraziły wolę współpracy w zakresie stwarzania odpowiednich warunków wymiany doświadczeń organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych, animowania i tworzenia sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego obu stron, a także promocji wspólnie podejmowanych działań oraz pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w obszarze edukacji, nauki czy przedsiębiorczości ze źródeł krajowych i międzynarodowych. 
 
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu w ramach zawartego porozumienia podejmie działania zmierzające przede wszystkim do możliwości wzięcia udziału uczestników OHP w prelekcjach, prezentacjach, spotkaniach informacyjnych organizowanych na PPUZ, przeprowadzania zajęć przez kadrę dydaktyczną dla uczestników OHP, a także przeprowadzania badań naukowych przez pracowników PPUZ podczas zajęć wychowawczych w placówce OHP. 
 
Ochotnicze Hufce Pracy podejmą natomiast działania zmierzające do przyjmowania studentów kierowanych przez uczelnię na praktyki studenckie do swoich jednostek organizacyjnych, współpracy z Uczelnią, w szczególności w zakresie wymiany wybranych ofert pracy w kraju, a także w ramach sieci EURES w zakresie prowadzenia porad indywidualnych, warsztatów z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. OHP będą również udostępniać Uczelni informacje o prowadzonych projektach z zakresu oświaty, edukacji, zatrudnienia oraz rynku pracy. Ochotnicze Hufce Pracy będą współpracowały z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową także w zakresie organizacji targów pracy oraz innych przedsięwzięć z zakresu edukacji oraz pracy. 
__________________________________________________________
 
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (do października 2019 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu) – publiczna uczelnia zawodowa, założona w Nowym Targu w 2001 roku na wniosek samorządu województwa. Ponad 90% młodzieży studiującej w PPUZ pochodzi z terenu Podhala, Spisza i Orawy. PPUZ jest najwyżej położoną uczelnią w Polsce (615 m n.p.m.).
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia – ppuz.edu.pl
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP