Wycieczka w głąb siebie


21 czerwca młodzież oświęcimskiego Hufca Pracy w ramach programu autorskiego „Jesteśmy różni, jednak podobni” wzięła udział w wycieczce do Międzybrodzia Żywieckiego.

Założeniem programu „Jesteśmy różni, jednak podobni” jest przysposobienie oraz adaptacja młodych ludzi do pełnienia różnych ról obywatelskich zgodnych z normami i zasadami społecznymi. Podczas zajęć uczestnicy poznali pojęcie grupy, akceptacji, współpracy oraz sposoby wspierania i współdziałania w zespole. Młodzież rozwinęła również kluczowe umiejętności w zakresie asertywności oraz trenowała stawianie granic w trudnych sytuacjach. Udział w programie uświadomił uczestnikom, jak ważne są relacje międzyludzkie oraz jak duże znaczenie mają dla naszego życia i rozwoju. W ramach realizacji programu młodzi ludzie udali się na integracyjną wycieczkę do Międzybrodzia Żywieckiego, gdzie mieli okazję poznania siebie i swojej roli w grupie rówieśniczej oraz współdziałania z kolegami i koleżankami z jednostki.
 
 
 
Fot. 1  Młodzież podczas wycieczki do Międzybrodzia Żywieckiego
 
 
 
Fot. 3 Widok z Góry Żar    
 
Tekst – Ewelina Bartuś 
Zdjęcia – Anna Turbańska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP