Pożegnanie absolwentów w Nowym Sączu


18 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu kadra opiekuńczo-wychowawcza pożegnała tegorocznych absolwentów.

Na zakończenie i podsumowanie okresu szkolnego zaproszono przedstawicieli z poszczególnych grup wychowawczych. W obecnym roku szkolnym naukę ukończy 152 absolwentów. Pożegnanie połączono z krótkim szkoleniem, które przeprowadziły:  Katarzyna Klag – specjalista ds. rozwoju zawodowego i Elżbieta Chmura –  doradca zawodowy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Krótki instruktaż dotyczący listu motywacyjnego, CV czy rozmowy kwalifikacyjnej przypomniał zainteresowanym, jak profesjonalnie należy przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Na zakończenie Małgorzata Opiło – pośrednik pracy z MBP poinformowała  młodzież o aktualnych i dostępnych ofertach na terenie kraju i o warunkach, jakie należy spełnić, starając się o pracę. Osoby, które planują rozpocząć swoje życie zawodowe poza granicami kraju, zostały zaproszone na spotkanie z  pracownikiem sieci Eures, aby zapoznać się  aktualnymi ofertami pracy z wybranych krajów UE. Czas spędzony  przy kawie osoby prowadzące Klub Absolwenta wykorzystały do uzupełniania formularzy kontaktowych, zachęcając i zapraszając młodzież na jesienne spotkania. Kończąc uroczystość pożegnania uczestników kierownik ośrodka – pani Danuta Romanek podziękowała młodym ludziom wręczając listy gratulacyjne, życzyła również sukcesów i osiągnięć w dalszym życiu, zarówno zawodowym jak i prywatnym.
 
Fot. 1  Pożegnanie absolwentów przez Kierownika OSiW w Nowym Sączu
 
 
 
Fot. 2  Spotkanie z pracownikami CEiPM w Nowym Sączu
 
 
Fot. 3  Wręczanie listów gratulacyjnych przez Danutę Romanek
 
 
 
Tekst – Teresa Warzecha i Ewa Zając
Zdjęcia – Mirosław  Marcinowski
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP