„PRZEBACZAM BRATU, KTÓRY MNIE ZRANIŁ” – działania w Starym Sączu


W ramach upamiętnienia 40 rocznicy cudownego ocalenia Ojca Świętego Jana Pawła II 
z zamachu na jego życie, młodzież starosądeckiego Hufca Pracy wzięła udział w różnych inicjatywach.
 
Jedną z aktywności uczestników było stworzenie gazetki obrazującej wydarzenia, które miały miejsce dnia 13 maja 1981r. na Placu Św. Piotra w Rzymie. Powstała w ten sposób praca skierowana do młodzieży korzystającej ze świetlicy jednostki. Jej tematyka przybliża młodym ludziom odwiedzającym hufiec te wydarzenia. Młodzi ludzie wraz z kadrą napisali wiersz obrazujący tamte chwile, który także umieszczono na gazetce. Kolejnym punktem obchodów tej okrągłej rocznicy była projekcja filmu „Zamach na Jana Pawła II”. Atak na życie Papieża był wielkim wstrząsem dla całego świata. Jan Paweł II nigdy nie odzyskał pełnego zdrowia. Sam Ojciec Św. uważał, że to Matka Boska ocaliła jego życie, ponieważ zamach przypadł w rocznicę Objawień Fatimskich. 
 
Fot. 1 Projekcja filmu „Zamach na Jana Pawła II”
 
 
Fot. 2 Przygotowanie gazetki przez uczestników starosądeckiego hufca
 
 
Fot. 3 Wiersz „PRZEBACZAM BRATU”, który powstał w okrągłą rocznicę zamachu
 
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Agnieszka Kulasik-Tokarz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP