Finał konkursu na „najciekawsze miejsce w Skomielnej Białej”


W dniu 12 maja w Hufu Pracy w Skomielnej Białej zakończył się czas przesyłania prac plastyczno-fotograficznych do konkursu lokalnego pod hasłem „Najciekawsze miejsce w Skomielnej Białej”.

Konkurs ogłoszony w ramach programu autorskiego, miał na celu rozwijanie zainteresowania kulturą i przyrodą regionu, popularyzowanie ciekawych miejsc w swojej miejscowości i uwiecznienie ich na fotografii, również rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży, ale także poznanie technik plastycznych, fotograficznych, kształcenie kreatywności i wyobraźni. Każdy uczestnik mógł przekazać jedną pracę konkursową wraz z opisem. Do konkursu zgłosili się uczestnicy OHP, ale także młodzież środowiskowa. Inspirowani przez kadrę hufca młodzi ludzie przysłali 10 prac, które decyzją jury zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. 
 
Realizacja inicjatywy związanej ze środowiskiem lokalnym pokazuje, jak wielkie znaczenie ma lokalny patriotyzm i utożsamianie się młodych ludzi z miejscowością, z której pochodzą, w której żyją i w której pragną w przyszłości realizować swoje plany i zamierzenia. 
 
Fot. Wyróżnione prace konkursowe
 
Tekst – Marta Augustyn 
Zdjęcia – Uczestnicy konkursu
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP