Kursy czeladnicze dla młodzieży w Myślenicach


12 maja odbyły się pierwsze zajęcia w ramach teoretycznego kursu czeladniczego dla ośmiu uczestników myślenickiego Hufca Pracy, odbywających naukę w formie rzemieślniczej nauki zawodu.  

Młodzież odbywająca praktyczną naukę zawodu u pracodawców w formie pozaszkolnej, dzięki organizacji kursu  ma możliwość uzupełnienia teorii niezbędnej przy zdawaniu końcowych egzaminów czeladniczych. Kursy czeladnicze w Myślenicach prowadzi doświadczony specjalista BHP –Jacek Bukowiecki z firmy „Krajowy Serwis-Przemysł-Oświata” z Krakowa w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, kucharz, stolarz oraz monter sieci i instalacji sanitarnych. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie pozwalające przystąpić do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Izbach Rzemiosła.
 
Fot.  Uczestnicy kursu czeladniczego wraz z wykładowcą podczas zajęć teoretycznych w Myślenicach
 
Tekst- Bożena Batko
Zdjęcie- Bogusław Stankiewicz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP