Pora na e-seniora – spotkanie grupy inicjatywnej w dąbrowskim hufcu pracy


 

Dnia 10 maja odbyło się kolejne spotkanie członków grupy inicjatywnej z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie realizowany jest projekt pt. „Pora na e-seniora” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
 
Celem projektu jest umożliwienie starszym osobom zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi komputera i poruszania się po Internecie oraz obsługi takich urządzeń jak smartfon czy nowoczesny aparat fotograficzny. Podczas spotkania młodzież podsumowała dotychczasowe działania projektowe. Mimo panujących trudnych warunków, spowodowanych pandemią Covid 19, zaplanowane w ramach projektu aktywności zostały zrealizowane. Obecnie projekt wchodzi w ostatni etap. Złagodzenie rygorów sanitarnych pozwala na przeprowadzenie kolejnych działań wpisanych w harmonogram projektu. Członkowie grupy inicjatywnej utrzymują stały kontakt z seniorami, wspólnie planują organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla uczestników projektu. Dzięki sprzyjającej pogodzie, uda się sfinalizować również plener fotograficzny dla starszych osób. Podczas spotkania, w porozumieniu z seniorami, został przygotowany wstępny plan wyjazdu, wybrano miejsce docelowe, przeprowadzono rozmowy z przewoźnikiem. Młodzież zapoznała się także z zasadami organizacji wycieczek, co jest niezbędne do prawidłowego zaplanowania wyjazdu. Wolontariusze dokonali podziału obowiązków związanych z organizacją przedsięwzięcia. 
 
Fot. 1,2 Spotkanie członków grupy inicjatywnej

 
Tekst i zdjęcia – Alicja Wróblewska, Grażyna Kochanek
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP