Niepołomicka młodzież wspiera zbiórkę nakrętek dla Klaudii


W dniach od 5 marca do 10 maja odbywała się kolejna edycja zbiórki nakrętek na rzecz niepełnosprawnej Klaudii. Akcję zorganizowano i przeprowadzono z inicjatywy Rady Młodzieży działającej w Hufcu Pracy w Niepołomicach.
 
Głównym celem przedsięwzięcia było kształtowanie postawy prospołecznej uczestników hufca. Jest to akcja charytatywno-ekologiczna, do której chętnie włącza się młodzież. Plastikowe nakrętki od napojów, oleju, kawy rozpuszczalnej lub detergentów są w każdym domu, a ich zbiórka nie wymaga dużego zaangażowania. Uczestnicy niepołomickiego Hufca Pracy włączyli się w to przedsięwzięcie z dużym zaangażowaniem i zrozumieniem. Ich aktywny udział polegał na zebraniu nakrętek w swoich rodzinnych domach i osobistym ich przekazaniu do metalowego pojemnika w kształcie serca ustawionego w centrum Niepołomic. 
 
Fot. 1 Uczestniczka Hufca Pracy w Niepołomicach przed sercem na nakrętki dla Klaudii
 
Fot. 2 Uczestniczka hufca w trakcie wrzucania do pojemnika zebranych przez młodzież nakrętek  
 
Tekst i zdjęcia – Karolina Chojna-Kornecka 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP