Szkolenie online dla szwedzkiej kadry EURES


W dniu 6 maja doradca EURES z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie Krzysztof Borek przeprowadził dla doradców EURES w Szwecji szkolenie online na temat rynku pracy w Polsce.
Szkolenie było częścią projektu realizowanego przez szwedzką sieć EURES, mającego na celu powtórne otwarcie się na międzynarodowe rekrutacje, po ustaniu pandemii SarsCov2. Krzysztof Borek przedstawił informacje na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce. Omówił przede wszystkim wpływ pandemii Covid-19 na poziom zatrudnienia, liczbę dostępnych ofert pracy oraz mentalność poszukujących pracy Polaków w aspekcie podejmowania zatrudnienia w państwach członkowskich sieci EURES. Integralnym elementem szkolenia było omówienie możliwości współpracy w zakresie promocji ofert pracy szwedzkich pracodawców wśród poszukujących pracy obywateli naszego kraju. Krzysztof Borek przedstawił również sposoby zwiększenia efektywności w obszarze liczby odpowiednich kandydatów, aplikujących na szwedzkie oferty pracy. Po prezentacji prowadzącego szkolenie, doradcy ze Szwecji zadawali wiele pytań dotyczących sytuacji w konkretnych branżach w Polsce, w aspekcie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Celem zorganizowanego szkolenia było wypracowanie rozwiązań, które w przyszłości skutkować będą zacieśnieniem współpracy pomiędzy doradcami EURES z Polski i Szwecji.
 
Fot. 1 Doradca EURES z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w trakcie szkolenia online
 
Tekst – Krzysztof Borek
Zdjęcia – Katarzyna Klag
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP