Aktualności

Uczestnicy pamiętają o patronie


W dniu 9 kwietnia z okazji przypadającej w tym roku 16 rocznicy śmierci  Papieża, uczestniczki bocheńskiego Hufca Pracy udały się pod pomnik Jana Pawła II, aby zapalić znicz i złożyć kwiaty.
 
Wyjście było podyktowane chęcią uczczenia pamięci o Wielkim Człowieku, jakim był Karol Wojtyła. Ojciec Święty – wspaniały przewodnik, przez całe swoje życie z wielką odwagą szedł drogą wiary i do końca pełnił wolę bożą. Ludzie młodzi mieli szczególne miejsce w sercu Papieża, byli jego nadzieją.
 
Spotkanie było okazją do wspomnień Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczyła młodzież bocheńskiej jednostki..  Nauki Papieża są do tej pory aktualne i cały czas można czerpać inspiracje z dorobku Wielkiego Polaka. 
 
Fot. Uczestniczka bocheńskiej jednostki pod pomnikiem JPII
 
Tekst – Agata Witowska
Zdjęcie – Gabriela Zym
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP