Aktualności

Wizytacja Ośrodka w Nowym Sączu


Tomasz Michałowski, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii gościł w Nowym Sączu. Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu. Gospodarzem wizytacji była Agata Fołta, dyrektor CEiPM, w spotkaniu uczestniczył również Rafał Kmak, zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Krakowie.
 
Ośrodek Szkolenia i Wychowania realizuje zadania w zakresie kształcenia, wychowania młodzieży oraz wsparcia w obszarze zatrudnienia, przeciwdziałania marginalizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – mówi Rafał Kmak, zastępca Komendanta Wojewódzkiego. – Zadania te, Wychowawcy Ośrodka realizacją poprzez programy edukacyjne i profilaktyczne dopasowane do aktualnych potrzeb Uczestników. W odpowiedzi na aktualną trudną sytuację psychiczno-emocjonalną młodzieży, OSIW w Nowym Sączu, w drugiej połowie 2021 roku, planuje realizacje projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich, mających na celu pomoc Uczestnikom OHP, zarówno w nauce jak i w obszarze psychicznym – dodaje Kmak.
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego a przez to przeciwdziała marginalizacji młodzieży; wspiera również  młodych ludzi w efektywnym przechodzeniu z edukacji na rynek pracy, oraz wyposażaniu młodzieży w nowe umiejętności i kwalifikacje poprzez realizację szkoleń i kursów. W skład sądeckiego Centrum Edukacji i Pracy w Nowym Sączu, wchodzą:
 
1 Młodzieżowe Biuro Pracy (2 pośredników pracy);
1 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej (2 doradców zawodowych);
Dział refundacji (4 specjalistów ds. refundacji);
Specjalista ds. programów;
Specjalista ds. rozwoju zawodowego 
 
oraz dwu-osobowe (pośrednik pracy, doradca zawodowy) jednostki Centrum w terenie, tj. Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy Zdroju, Gorlicach, Limanowej, Skomielnej Białej, Szczawnicy.
 
Cieszy fakt, iż w roku ubiegłym w całej Małopolsce, umowami refundacyjnymi objętych zostało ponad 13 tysięcy pracowników młodocianych, realizujących przygotowanie zawodowe u przeszło 3 300 pracodawców. Kwota 37 milionów złotych wydatkowana w skali małopolski na wsparcie zatrudnienia młodocianych to nasz wkład w ich rozwój i pozycję na rynku pracy. Nowy Sącz plasuje się jako lider tej formy pomocy w zatrudnieniu osób młodych – zauważa Tomasz Michałowski, szef gabinetu politycznego Ministerstwa RPiT. 
 
Ściśle współpracujemy ze 140 firmami, gdzie nasi podopieczni odbywają praktyczną naukę zawodu. Najlepsi absolwenci po uzyskaniu dyplomów czeladniczych uzyskują możliwość zatrudnienia w zakładach, w których odbywali praktyczną naukę zawodu – informuje Agata Fołta, dyrektor CEiPM w Nowym Sączu.
 
Hufiec w Nowym Sączu
 
W 1993 r. został utworzony ośrodek, który w 1999 r. został przekształcony w Środowiskowy Hufiec Pracy. Rok 2007 był przełomowy w funkcjonowaniu jednostki. Wtedy to władze miasta Nowego Sącza przekazały w stały zarząd dla MWK OHP budynek byłego internatu Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18. Siedziba znajduje się pod tym adresem po dziś dzień. W latach 2009 i 2010 przyłączono dwa sądeckie hufce 6-31 i 6-37. Tym sposobem powstał największy w Małopolsce Środowiskowy Hufiec Pracy, liczący obecnie prawie 500 uczestników. Swoją działalnością obiekt obejmuje Nowy Sącz oraz cały powiat nowosądecki, gwarantując młodzieży znalezienie miejsca nauki zawodu, jednocześnie przygotowując ich do wejścia na rynek pracy. Obiekt w Nowym Sączu jest największy w kraju. Posiada zaplecze gastronomiczne (jadłodajnię), internat, zakłady fryzjerskie, siłownię, strzelnicę, parking oraz apartament.
 
Fot. 1 Zdjęcie z wizytacji Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu
 
 
Fot. 2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu 
 
 
 
Fot. 3,4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP