Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wśród pracowników i młodzieży OHP


Przypominamy, iż w dniu 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  największe badanie statystyczne, przeprowadzane raz na 10 lat. Jest to ważny okres dla społeczności naszego kraju. Badanie zostało przedłużone i potrwa do 30 września 2021 roku.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy zachęca do jak najliczniejszego udziału w spisie wśród pracowników OHP oraz młodzieży jednostek organizacyjno-wychowawczych. Udział w spisie jest obowiązkiem każdego dorosłego człowieka, jednak powinien on wynikać przede wszystkim z chęci, a także postawy i świadomości obywatelskiej.

Jest to ważne przedsięwzięcie dla statystyki publicznej, w ramach którego zostanie zebrana i zanalizowana wiedza o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich profesji, miejscu zamieszkania, wykształceniu, warunkach życia. Jego wyniki pełnią istotą rolę społeczną oraz umożliwiają analizę i ocenę przemian demograficznych w kontekście rozwoju kraju.

W związku z powyższym, zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w spisie. Z uwagi na trudny okres pandemii, tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie realizowany głównie przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl.

Fot. 1 Logo Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 

Fot. 2, 3 Infografiki 

Fot. 4 Plakat promujący 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP