Aktualności

Polskie przedwiośnie w obiektywie


Pod koniec lutego w krakowskim Hufcu Pracy (os. Szkolne) został ogłoszony konkurs fotograficzny pt. „Polskie przedwiośnie w obiektywie”.

Celem konkursu było uwrażliwienie uczestników na piękno krajobrazu przedwiośnia, poznanie gatunków flory i fauny zwiastujących nadejście wiosny, rozwijanie zainteresowań, inspirowanie do ciekawych ujęć fotograficznych oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii. Inicjatywa skierowana była do wszystkich chętnych uczestników hufca i miała formułę online. Polegała na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego zwiastuny wiosny – przyrody budzącej się do życia z zimowego snu. Fotografie zostały przekazane do jednostki drogą elektroniczną. Na konkurs wpłynęły 34 prace fotograficzne. 30 marca jury w składzie Agnieszka Jędrzejek – Komendant hufca, Joanna Cienkosz – wychowawca  i Ewa Rak – wychowawca dokonało oceny prac i przyznało nagrody. Ocenie podlegały zgodność wykonanego zdjęcia z tematem, pomysł autora na wykonanie zdjęcia i ciekawe ujęcie. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie podarunki.
 
Fot. 1 Nagrodzony Maciej Nawrocki odbiera upominek i pamiątkowy dyplom
 
 
 
Fot. 2 Wyróżnione fotografie
 
 
Fot. 3  Wybrane zdjęcia nadesłane przez uczestników na konkurs
 
 
 
 
 
Tekst – Joanna Cienkosz
Zdjęcia – Uczestnicy hufca, Ewa Rak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP