Aktualności

O życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w dąbrowskim Hufcu Pracy


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 między innymi Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dąbrowski Hufiec Pracy, chcąc uczcić pamięć o jednym z najwybitniejszych polskich poetów okresu wojny, zorganizował dla uczestników cykl warsztatów oraz wykładów, których celem było pogłębienie wiedzy o K.K. Baczyńskim – twórcy i żołnierzu. Ostatnim przedsięwzięciem, stanowiącym podsumowanie i weryfikację wiedzy zdobytej podczas zajęć, był konkurs pn. „Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, który odbył się 26 marca, natomiast 30 marca miało miejsce wręczenie nagród laureatom.  
 
Podczas warsztatów oraz wykładów uczestnicy wzięli udział w projekcji filmu Kordiana Piwowarskiego „Baczyński”, obejrzeli wywiad Piotra Włodarczyka z Anną Jakubowską ps. Paulinka zatytułowany „Dlaczego dziedzictwo Pokolenia Kolumbów jest ważne w czasach współczesnych?” oraz uczestniczyli w dyskusji, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie zawarte w prezentowanym materiale. Natomiast zorganizowane spotkania poetycko - muzyczne pozwoliły młodym ludziom wejść w świat poezji, będącej głosem pokolenia tragicznego, czyli tych ludzi, których okres dorastania naznaczony został przez świat wojny i okupacji. W lirycznych obrazach wojennych, będących wyrazem okupacyjnej tragedii Pokolenia Kolumbów, uczestnicy dostrzegli uniwersalne i ponadczasowe wartości: patriotyzm, odwagę, szlachetność i miłość do ludzi. Analizowane utwory stały się także pretekstem do dyskusji na temat trudnych wyborów pokolenia międzywojennego, pokolenia ludzi rozdartych między patriotyzmem, a młodością i chęcią korzystania z życia. 
 
Na zakończenie cyklu warsztatów poświęconych sylwetce Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w dąbrowskim hufcu zorganizowano konkurs wiedzy, weryfikujący zdobyte przez uczestników wiadomości. Wszystkie zajęcia poświęcone twórcy, jego działalności patriotycznej oraz literackiej zostały w dużej mierze przygotowane i przeprowadzone przez młodzież działającą w kole historycznym i miały charakter hybrydowy, dlatego mogli w nich wziąć udział wszyscy chętni uczestnicy jednostki.
 
Fot. 1 Młodzież podczas zajęć poświęconych sylwetce Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 
Fot. 2 Uczestnicy piszący test konkursowy  „Życie i twórczość K. K. Baczyńskiego”
 
 
 
 
Fot. 3,4 Wręczenie nagród laureatom konkursu
 
 
Tekst – Katarzyna Łukasik
Zdjęcia – Katarzyna Łukasik, Grażyna Kochanek
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP