6 -36 HUFIEC PRACY SKOMIELNA BIAŁA


Komendant: Marta Augustyn
Adres: 32 - 434 Skomielna Biała 13
Tel. 18 268-71-34,

E-mail: hp6-36@ohp.pl

 

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej realizuje zadania OHP w lokalnym środowisku. Ma na celu pomoc młodzieży w uzyskaniu wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych. Zadaniem 6-36 Hufca Pracy jest profilaktyka, kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży.

 

Budynek 6-36 Hufca Pracy

Współpracujemy z 76 pracodawcami oferującymi przygotowanie zawodowe na wysokim poziomie kształcenia w zawodach:

 • fryzjer
 • kucharz
 • sprzedawca
 • murarz-tynkarz
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • cukiernik
 • piekarz
 • stolarz
 • elektryk
 • monter sieci, instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • ślusarz
 • blacharz budowlany
 • jeździec

Współpracujemy także z najlepszymi Szkołami Zawodowymi oraz Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie powiatu myślenickiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego. Oferujemy również kształcenie w formie szkolenia kursowego i w formie przyuczenia do zawodu w Gimnazjum
w Zakopanem. Przy wsparciu finansowym Komendy Wojewódzkiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Samorządu Gminy Lubień, pracodawców, sponsorów hufiec na stałe wrósł w środowisko lokalne jako organizator i współorganizator różnych form zajęć pozalekcyjnych, akcji, programów oraz różnego rodzaju imprez.

 


Kultywujemy góralskie tradycje realizując programy z zakresu edukacji regionalnej, dbamy o środowisko i porządek realizując program „Zadbaj o swoją wieś”. W ramach dodatkowej działalności organizujemy zajęcia wyrównawcze dla młodzieży uczącej się w ramach OHP. Proponujemy bogatą ofertę zajęć wychowawczo-opiekuńczych, konkursów, zawodów, wycieczek, które służą wzajemnej integracji i poszerzeniu ciekawej oferty edukacyjnej.

 


Codziennie działa świetlica środowiskowa do której młodzież może przychodzić na zajęcia, korzystać z komputerów, zagrać w piłkarzyki, w tenisa stołowego, dwa razy w tygodniu ma użyczoną hale gimnastyczną do zajęć sportowych.

 


W hufcu realizowane są również projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty, które adresowane są do osób, które chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, odbyć staż, poszerzyć znajomość języków obcych, programów komputerowych i nabyć umiejętności potrzebne do funkcjonowania na rynku pracy.

Hufiec jest czynny w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

ZAPRASZAMY

 

 

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej, jako jednostka Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą oraz zapewnia zatrudnienie młodzież powyżej 15 roku życia w różnych formach kształcenia zawodowego u pracodawców z terenu Gminy Jordanów, Rabki Zdroju, Lubnia zgodnie z  aktualnymi wymaganiami rynku pracy uwzględniając kształcenie w zawodach deficytowych. Młodzież teoretycznie kształci się w Branżowych Szkołach I stopnia w Jordanowie, Rabce Zdroju, Nowym Targu, Mszanie Dolnej, Lubniu lub na kursie organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Skomielnej Białej. Hufiec zapewnia młodzieży dofinasowaną bogatą ofertę kulturalno-oświatową: wycieczki, wyjazdy, zawody, konkursy, programy autorskie i projekty, koła zainteresowań dając możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.Oferowane zawody:
- stolarz
- murarz - tynkarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- monter sieci, instalacji sanitarnych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- blacharz budowlany
- piekarz
- cukiernik
- fryzjer
- kucharz
- sprzedawca
- lakiernik
- blacharz samochodowy

- ślusarz

- jeździec

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – NOWY ZAWÓD!

Warunki przyjęcia:

- najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych wymagane ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat,

- ukończone szkoła gimnazjalna

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.

PRZYJDŹ, ZAPYTAJ I ZDECYDUJ

ZAPRASZAMY

 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP