6-4 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TRZEBINI

Adres: 32 – 540 Trzebinia, ul. Lipcowa 50
tel. 32 612 13 77, fax. 612 23 69,
osiw.trzebinia@ohp.pl

 

 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest placówką koedukacyjną, której celem jest udzielanie pomocy i wsparcia młodym ludziom, którzy z różnych przyczyn nie realizują obowiązku szkolnego lub  nauki.

 Budynek 6-4 OSiW w Trzebini

Ośrodek kształci młodzież na poziomie:

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - nabór do klasy VII i VIII. 

Przyuczenie do zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Pracownik młodociany  otrzymuje wynagrodzenie  w wysokości 4% średniej krajowej. Warsztaty szkoleniowo-produkcyjne znajdują się na terenie Ośrodka.


Możliwość kształcenia  w zawodach:
─ ślusarz
─ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
─ krawiec
─ kucharz
─ fryzjer

Nauka kończy się egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczenia o przyuczeniu do zawodu.

 

 

 

Warunki przyjęcia:

-         ukończone 15 lat i nieukończony 18 rok życia

-         ukończona klasa 6 szkoły podstawowej w przypadku przyjęcia do klasy VII
i ukończona klasa VII w przypadku przyjęcia do klasy VIII.

 

  • Gimnazjum dla Dorosłych - nabór do klasy trzeciej. 

Przyuczenie do zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Pracownik młodociany  otrzymuje wynagrodzenie  w wysokości 4% średniej krajowej. Warsztaty szkoleniowo - produkcyjne znajdują się na terenie Ośrodka.

Młodzież gimnazjalna kształci się w zawodach:

      ślusarz

      monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

      krawiec

      kucharz

      fryzjer

 

  się egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczenia o przyuczeniu do zawodu.

 

Warunki przyjęcia:

-         ukończone 15 lat i nieukończony 18 rok życia

-         ukończona klasa II gimnazjum.


    

  • Branżowa Szkoła I stopnia – nabór do klasy I i II


Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Na okres trwania nauki pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości: kl. I – 4%, kl. II – 5%, kl. III – 6% średniej krajowej. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych prowadzonych przez OSiW oraz u pracodawców prywatnych na terenie miasta Trzebini, Chrzanowa oraz Libiąża.


Młodzież gimnazjalna kształci się w zawodach:

-        - ślusarz

-        - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

-        - krawiec

-        - kucharz

-        - fryzjer

-        - mechanik pojazdów samochodowych

-        - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.Nauka kończy się egzaminem przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną.

 

Ośrodek gwarantuje fachową opiekę wychowawczą, psychologiczno-pedagogiczną i instruktorską przez cały okres trwania nauki. Młodzież ma możliwość aktywnego spędzania swojego czasu wolnego na zajęciach sportowych i kulturalno-oświatowych oraz wyjazdach turystyczno-krajoznawczych.