6-4 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TRZEBINI 


Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Lipcowa 50

tel. 32 612 13 77, 612 23 69, osiw.trzebinia@ohp.pl

 

 

Fot. 1 Siedziba 6-4 OSiW w Trzebini

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest placówką koedukacyjną, której celem jest udzielanie pomocy i wsparcia młodym ludziom, którzy z różnych przyczyn nie realizują obowiązku szkolnego lub nauki.

 

Ośrodek kształci młodzież na poziomie: 
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – nabór do klasy VII i VIII.  
Przyuczenie do zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4% średniej krajowej. Warsztaty szkoleniowo-produkcyjne znajdują się na terenie Ośrodka.

Możliwość kształcenia w zawodach:

 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • krawiec,
 • kucharz,
 • fryzjer.

Nauka kończy się egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczenia o przyuczeniu do zawodu.  

Fot.2 Podczas praktycznej nauki zawodu

Warunki przyjęcia:
-   ukończone minimum 15 lat życia i nie ukończony 18. rok życia
-   młodzież która nie ukończyła 15. roku życia może być rekrutowana tylko w przypadkach określonych w art. 191  pr. 21-27  Kodeksu Pracy
-   osoby, które w bieżącym roku  ukończyły szkołę podstawową i 18 rok życia mogą być rekrutowane w celu realizacji nauki zawodu.

 

 • Branżowa Szkoła I stopnia – nabór do klasy I , II i III

Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Na okres trwania nauki pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości: kl. I – 4%, kl. II – 5%, kl. III – 6% średniej krajowej. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych prowadzonych przez OSiW oraz u pracodawców prywatnych na terenie miasta Trzebini, Chrzanowa oraz Libiąża.


Młodzież kształci się w zawodach:

 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • krawiec,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Nauka kończy się egzaminem przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną.

Ośrodek gwarantuje fachową opiekę wychowawczą, psychologiczno-pedagogiczną i instruktorską przez cały okres trwania nauki. Młodzież ma możliwość aktywnego spędzania swojego czasu wolnego na zajęciach sportowych i kulturalno-oświatowych oraz wyjazdach turystyczno-krajoznawczych.

Fot.3, 4 Uczestnicy 6-4 OSiW w Trzebini


W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój młodzieży kadra wychowawczo-opiekuńcza zachęca uczestników do czynnego udziału w zawodach sportowych oraz konkursach regionalnych i wojewódzkich. Działania te wpływają na rozwój zainteresowań młodzieży, zwiększają aktywizację młodego człowieka oraz pobudzają do podejmowania zdrowej rywalizacji w życiu dorosłym.

Ponadto dla uczestników Ośrodka pozostają do dyspozycji:

 • pracownia komputerowa
 • świetlica środowiskowa
 • biblioteka

Ośrodek zapewnia:

 • bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • bezpłatną praktyczną naukę zawodu we własnych Warsztatach Szkoleniowo-Produkcyjnych lub u pracodawców na terenie powiatu,
 • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OSiW oraz 24 godzinną opiekę wychowawczą,
 • pomoc psychologa i pedagoga,
 • możliwość udziału w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • organizację czasu wolnego (udział w zawodach sportowych, konkursach, wycieczkach, rajdach).

Dla uczestników z poza terenu Trzebini i Chrzanowa oferujemy miejsce w internacie. Dysponujemy 52 miejscami w pokojach 2, 3, 4 i 6 osobowych.

Pobyt oraz wyżywienie są bezpłatne

ZAPRASZAMY

 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP