6-32 HUFIEC PRACY W LIMANOWEJ

p. o. Komendant Hufca: Beata Setlak
Adres: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 19
tel. 18 337 33 52, hp6-32@ohp.pl

 

Fot. 1 Budynek, w którym mieści się siedziba 6-32 HP w Limanowej

6-32 Hufiec Pracy w Limanowej oferuje kształcenie w Szkole Branżowej I stopnia w następujących zawodach:

 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • elektromechanik
 • elektryk
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • blacharz samochodowy

Obecnie uczestnicy jednostki odbywają praktyki w 71 zakładach pracy. Młodzież uczęszcza do współpracujących z jednostką szkół:

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej 
 • Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej
 • Zasadniczą Szkołą Zawodową Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej

Osoba przystępująca do OHP staje się uczestnikiem, co oznacza:

 1. Objęcie dodatkową opieką wychowawczą, przez kadrę Hufca Pracy, która ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogami, wychowawcami klas, pracodawcami, rodzicami i reaguje w przypadku trudności w nauce oraz innych problemów.
 2. Możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez Hufiec Pracy:
  • zajęcia wychowawcze (warsztaty, prelekcje, spotkania z ciekawymi osobami, lekcje plenerowe),
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, kręgielnia, strzelnica, pływalnia, wycieczki rowerowe itp.)
  • imprezy kulturalno-oświatowe (np. wyjście do kina, teatru, muzeum, na wystawy, warsztaty tematyczne np. kulinarne),
  • wycieczki krajoznawcze.
 3. Możliwość rozwijania swoich pasji w kołach zainteresowań (sportowe, fotograficzne, artystyczne, historyczne).
 4. Możliwość udziału w konkursach, imprezach organizowanych przez OHP o zasięgu lokalnym, wojewódzkim  i ogólnopolskim (np. mistrzostwa w piłce nożnej, siatkówce, konkursy zawodowe - „najsprawniejszy w zawodzie” - kucharz, mechanik, fryzjer, w zależności od kierunku nauki), konkursy wiedzy, konkursy artystyczne. Wyjazdy na konkursy konsultowane są ze szkołami i pracodawcami - uczeń w ten dzień jest zwolniony z zajęć i znajduje się pod opieka wychowawcy OHP.
 5. Należy podkreślić, iż uczestnicy limanowskiego hufca zdobywają wysokie miejsca oraz liczne nagrody podczas organizowanych konkursów i zawodów przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP a także na szczeblu ogólnopolskim.  Sukcesy tych uczestników są motywacją dla innych, którzy licznie zgłaszają się do udziału ww. przedsięwzięciach.
 6. Prawo do aktywnego udziału w obradach samorządu jednostki - możliwość zgłaszania pomysłów inicjatyw. Inicjatywa młodzieży należącej do Klubu Aktywnych działającego przy jednostce zdobyła I miejsce w konkursie ogólnopolskim „Aktywność  – dobry wybór” (edycja 2015, 2017).
 7. Możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych, projektach europejskich.
 8. Wsparcie dla absolwentów OHP (zajęcia z doradcą zawodowym, giełdy pracy, warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej).

Udział w zajęciach jest DOBROWOLNY w zależności od zainteresowań, możliwości i zdolności ucznia. Działania kadry wychowawczej hufca są oparte na życzliwości, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Oferta wychowawcza jest realizowana w porozumieniu ze szkołą i pracodawcami – nie koliduje z nauką teoretyczną i praktyczną.

Fot. 2 II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach OHP w Strzelectwie Sportowym w Myślenicach marzec 2019 r.

Fot. 3 I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt w Niepołomicach grudzień 2018 r.

Fot. 4 I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt w Proszowicach maj 2018 r.

Fot. 5 Wolontariat młodzieży podczas Wielkiej Wigilii dla potrzebujących na Rynku Krakowskim grudzień 2018r.


 

WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W HUFCU PRACY SĄ BEZPŁATNE!

Zapraszamy w godzinach pracy hufca od 7.45 do 15.45

 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP