6-32 HUFIEC PRACY W LIMANOWEJ

Komendant Hufca: Łucja Filipiak
Adres: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 19
tel. 18 337 33 52,
hp6-32@ohp.pl

 

 

Opis: C:\Users\satomal\Desktop\indeks.png

Budynek, w którym mieści się siedziba 6-32 HP w Limanowej

 

6-32 Hufiec Pracy w Limanowej oferuje kształcenie w Szkole Branżowej I stopnia w następujących zawodach:

 

·         kucharz

·         piekarz

·         cukiernik

·         sprzedawca

·         fryzjer

·         murarz-tynkarz

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         stolarz

·         mechanik pojazdów samochodowych

·         elektromechanik pojazdów samochodowych

·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 

 

Opis: C:\Users\satomal\Desktop\strona internetowa aktualizacja\6-32\Fot. 1.jpg

Pozalekcyjne doskonalenie umiejętności kulinarnych

 

Obecnie uczestnicy jednostki odbywają praktyki w 63 zakładach pracy. Młodzież uczęszcza do współpracujących z jednostką szkół:

 

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej

- Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Osoba przystępująca do OHP staje się uczestnikiem, co oznacza:

1.   Objęcie dodatkową opieką wychowawczą, przez kadrę Hufca Pracy, która ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogami, wychowawcami klas, pracodawcami, rodzicami i reaguje w przypadku trudności w nauce oraz innych problemów.

2.    Możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez Hufiec Pracy:

a.       Zajęcia wychowawcze (warsztaty, prelekcje, spotkania z ciekawymi osobami, lekcje plenerowe)

b.      Zajęcia sportowo - rekreacyjne (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, kręgielnia, strzelnica, pływalnia, wycieczki rowerowe itp.)

c.       Imprezy kulturalno-oświatowe (np. wyjście do kina, teatru, muzeum, na wystawy, warsztaty tematyczne -np. kulinarne)

d.      Wycieczki krajoznawcze

 

 

 

 

Opis: C:\Users\satomal\Desktop\strona internetowa aktualizacja\6-32\fot 2.jpg

 

Nauka jazdy konnej zorganizowana dla uczestników limanowskiego hufca

 

 

3.     Możliwość rozwijania swoich pasji w kołach zainteresowań (sportowe, historyczne, artystyczne, fotograficzne itd.).

4.    Możliwość udziału w konkursach, imprezach organizowanych przez OHP o zasięgu lokalnym, wojewódzkim

i ogólnopolskim (np. mistrzostwa w piłce nożnej, siatkówce, konkursy zawodowe - „sprawny w zawodzie” - kucharz, murarz, fryzjer, stolarz - w zależności od kierunku nauki), konkursy wiedzy, konkursy artystyczne. Wyjazdy na konkursy konsultowane są ze szkołami i pracodawcami - uczeń w ten dzień jest zwolniony z zajęć i znajduje się pod opieką wychowawcy OHP.

 

Opis: C:\Users\satomal\Desktop\strona internetowa aktualizacja\6-32\fot 5.jpg

Laureatka konkursu wojewódzkiego „Sprawny w zawodzie – fryzjer” wraz z modelką prezentująca bajkową fryzurę

 

 

Opis: C:\Users\satomal\Desktop\strona internetowa aktualizacja\6-32\Fot. 3.jpg

Zajęcia rekreacyjne na polu paintballowym w Męcinie

 

 

5.    Należy podkreślić, iż uczestnicy limanowskiego hufca zdobywają wysokie miejsca oraz liczne nagrody podczas organizowanych konkursów i zawodów przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP a także na szczeblu ogólnopolskim.  Sukcesy tych uczestników są motywacją dla innych, którzy licznie zgłaszają się do udziału ww. przedsięwzięciach.

6.    Prawo do aktywnego udziału w obradach samorządu jednostki - możliwość zgłaszania pomysłów inicjatyw. Inicjatywa młodzieży należącej do Klubu Aktywnych działającego przy jednostce zdobyła I miejsce w konkursie ogólnopolskim „Aktywność - dobry wybór” (edycja 2015 oraz 2017).

7.      Możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych, projektach europejskich, wymianach młodzieżowych.

8.   Wsparcie dla absolwentów OHP (zajęcia z doradcą zawodowym, giełdy pracy, warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej).

Udział w zajęciach jest DOBROWOLNY w zależności od zainteresowań, możliwości i zdolności ucznia. Działania kadry wychowawczej hufca są oparte na życzliwości, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Oferta wychowawcza jest realizowana w porozumieniu ze szkołą i pracodawcami - nie koliduje z nauką teoretyczną i praktyczną.

 

 

 

 

 

Opis: C:\Users\satomal\Desktop\strona internetowa aktualizacja\6-32\Fot. 4.jpg

 

Uczestnicy 6-32 Hufca Pracy podczas zabawy w Parku Rozrywki „Energylandia”

 

 

Opis: C:\Users\satomal\Desktop\strona internetowa aktualizacja\6-32\Fot. 6.jpg

 Wyjazd na narty biegowe w ramach programu „Aktywni zimą”

 

 

WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W HUFCU PRACY SĄ BEZPŁATNE!

 

Zapraszamy w godzinach pracy hufca od 7.45 do 15.45

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP