6-17 HUFIEC PRACY  W OŚWIĘCIMIU

 Komendant Hufca: Anna Turbańska
Adres: 32-600 Oświęcim, ul.
Dąbrowskiego 15
tel. 500 183 320, hp6-17@ohp.pl

6 – 17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu istnieje od 1995 r. W latach 1995 – 1999 młodzież zdobywała wykształcenie w ramach Szkoły Podstawowej z przyuczeniem do zawodu, a od 1999 do 2005 roku w Gimnazjum z przyuczeniem do zawodu. W 2003 roku Małopolska Wojewódzka Komenda OHP podpisała porozumienie o współpracy ze Starostwem Powiatu Oświęcimskiego. Od tego czasu organizowane są praktyki zawodowe dla uczestników uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej.

Siedziba 6 - 17 Hufca Pracy w Oświęcimiu

 Obecnie uczestnicy realizują szkolenie ogólne w :  

·         Szkole Branżowej I stopnia w Oświęcimiu,

·         Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomicznych - Gastronomicznych w Oświęcimiu,

·         Powiatowym Zespole nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu,

·         Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

·         Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.

Kadra Hufca współpracuje z dyrekcją oraz pracownikami pedagogicznymi w/w szkół.

Na podstawie podpisanych porozumień o warunkach zatrudnienia młodzieży współpracujemy z 35 zakładami pracy z terenu powiatu oświęcimskiego.

Dodatkowo Hufiec współpracuje ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dziennym Domem Pomocy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zarządem Rejonowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Klubem Honorowych Dawców Krwi im. Dzieci Oświęcimia, Polskim Czerwonym Krzyżem, artystami z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupy na zamku”,  klubem fitness „KK Fitness”, Miejska Biblioteką Publiczną, Małą Orkiestrą Wielkiej Pomocy, OTOZ Animals, Stowarzyszeniem Bratnich Serc.