Menu: Menu główne / Wolontariat w MWK OHP / EVS_Wolontariat_Europ

Wolontariat Europejski (EVS European Voluntary Service) Erasmus + Młodzież Akcja 1 Mobilność Edukacyjna
 


Centra Edukacji i Pracy Młodzieży podległe Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP są akredytowanymi organizacjami wysyłającymi na Wolontariat Europejski.
Wolontariat Europejski umożliwia młodym ludziom pracę w charakterze wolontariusza w krajach UE i krajach partnerskich.


Wolontariusze uczestniczą w codziennej pracy organizacji publicznej, pozarządowej lub ewentualnie komercyjnej (gdy organizuje imprezę młodzieżową, sportową lub kulturalną).

Podstawowe informacje:

 • wolontariuszem może zostać osoba w wieku 17-30 lat,
 • wolontariusz ma zapewnione pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu, w tym: podróż, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie (Specjalna Polisa Ubezpieczeniowa AXA), transport lokalny (w przypadku konieczności dojazdów pomiędzy miejscem pracy, a miejscem zakwaterowania), kurs języka (2 godziny w tygodniu), kieszonkowe,
 • wolontariat trwa od 2 do 12 miesięcy (lub krótkoterminowy 1-5 tygodni),
 • wolontariusz pracuje zazwyczaj 6 godzin dziennie, 30 godzin w tygodniu (maksymalnie 38 godzin w tygodniu),
 • wolontariusz ma zapewnione szkolenie przed wyjazdem, wprowadzające po przyjeździe do kraju goszczącego oraz ewaluacyjne w połowie trwania projektu,
 • wolontariusz otrzymuje wsparcie ze strony mentora - opiekuna wolontariusza,
 • można tylko raz wziąć udział w projekcie wolontariatu europejskiego, chyba że za pierwszym razem wyjedzie się na wolontariat krótkoterminowy, tzw. workcamp - 1- 5 tygodni, to w  takiej sytuacji można wyjechać jeszcze raz - na wolontariat długoterminowy, czyli od 2 do 12 miesięcy.
  Wolontariusz ma możliwość pracy przy projektach m.in. społecznych, ekonomicznych, socjalnych.
   

Przykładowe projekty mogą dotyczyć np.:

 • ekologii np. branie udziału w akcjach na rzecz środowiska, katalogowanie, zbieranie próbek, badanie stanu przyrody, aktywności zwierząt lub roślin,
 • pomocy społecznej np. działanie na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób starszych, pomocy dzieciom w domu dziecka, organizacja zbiórek, pracy na rzecz osób skrzywdzonych, biednych, niepełnosprawnych,
 • edukacji np. organizacja działań edukacyjnych dla dzieci, prowadzenie warsztatów rozwojowych, szkoleń, przygotowywanie prezentacji, prowadzenie spotkań, nauka języka obcego,
 • kariery zawodowej np. pomoc w organizacji targów, nabywanie nowych kompetencji, m.in. językowych, pomoc w poszukiwaniu pracy za granicą,
 • dziennikarstwa np. tworzenie artykułów, spotów, sprawozdań, wywiadów, prace związane z redagowaniem i tłumaczeniem, zbieraniem danych i informacji,
 • tolerancji np. współorganizacja akcji przeciw przemocy, patologii, uzależnieniom, biedzie, krzywdzie, działań na rzecz równości płci i tolerancji,
 • kultury i sztuki np. pomoc w organizacji imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień,
 • sportu np. organizacja zawodów sportowych, prezentacji, aktywności ruchowej dzieci i dorosłych.

Pełna lista tematów Wolontariatu Europejskiego do pobrania tutaj:
 

Wdrażaniem programu w poszczególnych krajach zajmują się Agencje Narodowe. W Polsce funkcję Agencji Narodowej pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Organizacje biorące udział w programie - wysyłające, koordynujące i goszczące posiadają akredytację od Narodowych Agencji w swoim kraju. Baza organizacji znajduje się na stronie http://europa.eu/youth/evs_database

 

W każdym projekcie uczestniczy min. 3 partnerów: wolontariusz, organizacja goszcząca, organizacja wysyłająca.

Ponadto w projekcie biorą udział:

 • koordynator projektu - osoba kontaktowa do Narodowej Agencji,
 • koordynator działań - przygotowuje zadania w organizacji goszczącej,
 • mentor - opiekuje się Wolontariuszem, nie może być zależny od koordynatora projektu i koordynatora działań.
   

Kandydat na wolontariusza nie ma możliwości złożenia wniosku indywidualnie.

Organizacje - goszcząca i wysyłająca - wspólnie wypełniają wniosek, następnie organizacja goszcząca składa wniosek w Narodowej Agencji w swoim kraju.
Projekt rozpoczyna się zazwyczaj nie wcześniej 3 miesiące po terminie złożenia wniosku.
W 2015 roku wyznaczone są jeszcze dwa terminy składania wniosków do Narodowej Agencji: 30 kwietnia i 1 października
. Terminy te obowiązują we wszystkich krajach programu.

Wolontariusz może wyjechać do krajów Unii Europejskiej oraz do krajów partnerskich:

 • kraje Programu to 28 państw członkowskich UE,
 • kraje spoza UE: (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia),
 • kraje partnerskie sąsiadujące z UE:

region 1 Bałkany Zachodnie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra,
region 2 Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina,
region 3 Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Autonomia Palestyńska Zachodniego Brzegu i Strefa Gazy, Syria, Tunezja,
region 4 Federacja Rosyjska.

Praktycznie istnieje możliwość wyjechania w dowolny zakątek świata, pod warunkiem, że jest tam organizacja prowadząca swój projekt.

Podstawowa różnica między pracą wolontariusza, a pracą na etat jest oczywista - wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia, ale nie oznacza to, że dla organizacji czy instytucji, w której pracuje, jest tanią siłą roboczą. Po pierwsze - zabrania tego prawo, po drugie - wolontariusz nie może pracować w zastępstwie pracowników etatowych, czy wykonywać niechciane przez innych prace. Wolontariusz realizuje projekt własny lub stworzony przez organizację goszczącą.

Każdy wolontariusz na zakończenie projektu otrzymuje certyfikat Youthpass, który przedstawia i poświadcza umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego i formalnego w trakcie wolontariatu.


Korzyści jakie może dać wyjazd na Wolontariat Europejski:

 • zdobycie nowych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • ułatwienie przejścia z etapu nauki do etapu zatrudnienia,
 • podwyższenie znajomości języków obcych,
 • poznanie innych kultur, zawarcie nowych przyjaźni.

Możliwości wolontariatu w Europie jest dużo i będzie coraz więcej, ponieważ unijne państwa zgodnie uznają, że praca społeczna w innym kraju służy rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu Europy oraz zwiększeniu mobilność Europejczyków, co jest jednym z priorytetów polityki młodzieżowej Unii Europejskiej.


Więcej informacji:

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY – KRAKÓW
organizacja wysyłająca
Agnieszka Obrzut
Al. Słowackiego 44, 2 piętro pok. 206
30-018 Kraków
tel: (12) 630 94 10
e-mail: ceipm.krakow@ohp.pl


CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - NOWY SĄCZ
organizacja goszcząca
organizacja wysyłająca

Krzysztof Borek
ul. Rejtana 18
33-300 Nowy Sącz,
tel./fax: (18) 441-35-87,
e-mail: ceipm.nsacz@ohp.pl


CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY – TARNÓW
organizacja goszcząca
organizacja wysyłająca

Dyrektor - Adam Potempa
ul. Mościckiego 27
adres: 33-100 Tarnów,
tel./fax: (14) 621-95-64 , (14) 621-95-65, fax. (14) 626-49-99
e-mail: ceipm.tarnow@ohp.pl

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP