Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że dnia 30 czerwca 2014 r. zakończyła realizację projektu systemowego „Nowe Perspektywy 2”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3 – Ochotnicze Hufce Pracy projekty systemowe. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 80 młodych osób w wieku 15 – 25 lat, których sytuacja środowiskowa i materialna, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia udany start życiowy. Były to osoby niezatrudnione,  zarówno nieaktywne zawodowo jak i bezrobotne, zarejestrowane w PUP. Grupa docelowa podzielona była na dwie  kategorie projektowe A i B, do których zaliczały się:

•    Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki - 40 uczestników (4 grupy).
•    Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP - 40 uczestników (4 grupy).

Do realizacji projektu zostały wybrane jednostki:

 

 

JEDNOSTKA

 

DANE KONTAKTOWE

KATEGORIA A

KATEGORIA B

 6-2 Hufiec Pracy w Niepołomicach

ul.3 Maja 4
32-005 Niepołomice
tel. 12 281 39 27
ohpniepolomice@wp.pl

10 osób

10 osób

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie

ul. Mościckiego 27
33-100 Tarnów
tel. 14 621 95 64
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl

-

10 osób

6-6 Hufiec Pracy w Proszowicach

ul. Krakowska 11
32-100 Proszowice
tel. 12 653 41 41
hp6-6@ohp.pl

10 osób

-

6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu

ul. Rejtana 18
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441 47 87
shp633@op.pl

10 osób

-

Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu

ul. Rejtana 18
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441 35 87
ceipohp@poczta.onet.pl

-

10 osób

6-34 Środowiskowy Hufiec Pracy w Starym Sączu

ul. Krakowska 36
33-340 Stary Sącz
tel. 18 547 61 61
shp6-34@ohp.pl

10 osób

-

6-38 Środowiskowy Hufiec Pracy
w Gorlicach

ul. Rzeźnicza 10
38- 300 Gorlice
tel. 18 352 05 23
shp_gorlice@interia.pl

-

10 osób

 

 W ramach projektu młodzież otrzymała wsparcie poprzez:


szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowychi prowadzące do podwyższenia samodzielności i uzyskania zatrudnienia;
warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego i możliwości jego rozwoju;
• usługi poradnictwa zawodowego (z uwzględnieniem indywidualnych planów działań) oraz pośrednictwa pracy;
• organizację praktyk i staży zawodowych (przygotowania zawodowego w miejscu pracy).


Okres realizacji projektu: 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP