Aktualności

„Wspomnienia duszpasterza”Jubileusz to zawsze wielka okazja, by cofnąć się wstecz, podsumować lata działalności. Ocenić z perspektywy czasu działalność, podkreślić sukcesy, ale i nie zapominać o porażkach. Przysłowie bowiem mówi, że historia jest nauczycielką życia. To dobry czas aby postanowić jeszcze lepiej służyć młodzieży, która jest przecież przyszłością kraju , któremu na imię Polska. Ojczyzna to nasz wspólny dom. Moja przygoda jako księdza i członka zakonu księży salwatorianów zaczęła się w Trzebini. Znajduje się tu klasztor i sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Byłem tam przełożonym w latach 1999 - 2004. Pracowałem jako ksiądz już wcześniej przy tym sanktuarium w latach 1969 – 1971. Uczyłem wtedy młodzież religii, jednym z uczniów był Krzysztof Hudzik, który został później komendantem OHP, ośrodka w Trzebini – Krystynowie. To on po przemianach jakie zachodziły w naszym kraju, po upadku komunizmu, zwrócił się do mnie jako przełożonego, aby wyznaczyć księdza do duszpasterskiej pracy z młodzieżą OHP. Telefon z tą prośba zastał mnie poza krajem. Gdy znalazłem się w klasztorze, zgodziłem się na pełnienie tej funkcji osobiście. Wkrótce Wojewódzki Komendant OHP zwrócił się z prośba do kurii biskupiej w Krakowie, abym był duszpasterzem także wojewódzkim. Komendantem tym był pan Bajrak. Po rozmowie z ks. biskupem Nyczem w 2000 roku zostałem mianowany Wojewódzkim Duszpasterzem OHP. OHP w nowej rzeczywistości jako organizacja młodzieżowa uznała za swój priorytet, aby młodzież była wychowywana na wartościach chrześcijańskich. Duszpasterzem ogólnopolskim OHP był wtedy ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy. Duszpasterze otrzymali statut ramowy pracy duszpasterskiej i podpisano stosowne umowy. Duszpasterz wojewódzki miał być opiekunem duchowym kadry i młodzieży z miejscem pracy w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Krakowie.
Najważniejszym wydarzeniem roku miała być ogólnopolska pielgrzymka na zakończenie roku szkolnego do Częstochowy. Pielgrzymka robiła wielkie wrażenie. Zjazd młodzieży z całej Polski, sztandary, odpowiednie stroje, przemarsz 3 km trasą od katedry do klasztoru na Jasnej Górze. Msza św. w kaplicy, kazanie ks. biskupa Antoniego Długosza, czytanie Pisma św. przez młodzież, to wszystko mówiło idzie nowe. Wróciły podstawowe wartości, którymi Polska żyła przez tysiąc lat. Poszczególni  kierownicy ośrodków współpracowali owocnie z parafiami na terenie, których były ośrodki OHP.
Jako ksiądz byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, dobra współpraca w ośrodkach na terenie województwa z kierownikami i kadrą wychowawczą. Dużo wysiłku wkładałem w okresowe spotkania z młodzieżą w Trzebini i Lanckoronie. Ta młodzież wymagała większej troski religijnej. To co bardzo młodzież przeżywała w naszych ośrodkach, to była wigilia organizowana dla nich. Wielu z nich miało po raz pierwszy taką wigilię w życiu. Wychowawcy starali się, by była religijna oprawa tego wydarzenia. Młodzież angażowała się poprzez śpiew kolęd i udział w Jasełkach. Mieli przy tym bardzo dużo pomysłów. Dużą wagę przywiązywaliśmy do tzw. kolędy w ośrodkach, gdzie znajdowałem czas na osobiste rozmowy z młodzieżą. Duże było tez zainteresowanie  grupą wsparcia, która funkcjonowała w Trzebini dzięki panu Wacławowi. Były też mecze rozgrywane z młodzieżą z klasztoru. Możliwość kontaktu z kandydatami na księży i zakonników robiła bardzo pozytywne wrażenie na OHP. Do najbardziej owocnej współpracy mojej z Komendą Wojewódzką należy współpraca z obecnym Wojewódzkim Komendantem dr Jolanta Zajączkowską. Z chwilą jej przybycia został nawiązany kontakt z ks. Kardynałem Stanisławem  Dziwiszem. Ożył bardzo i nabrał szczególnej rangi Ogólnopolski Konkurs o Janie Pawle II. Uroczyste wigilie na zamku w Niepołomicach dla pracodawców i dla młodzieży były zawsze przeżyciem religijnym i wspólnotowym. Szczególnym wydarzeniem w mojej posłudze duszpasterskiej w OHP było ogłoszenie  patronem Ochotniczych Hufców pracy błogosławionego Jan Pawła II. Patronat został nadany przez Episkopat Polski. Uroczystość tę przeżyliśmy w obecności wszystkich komend z całej Polski w Krakowie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Uroczystości przewodniczył ks. Kardynał Dziwisz. Uważam to wydarzenie za najważniejsze  przeżycie w mojej wieloletniej pracy duszpasterskiej w OHP. Błogosławiony Janie Pawle II błogosław i wspieraj przed Bogiem każdego, kto pracuje dla naszej młodzieży i samą młodzież.Człowieka bowiem mierzy się miarą serca.
 


Ks. dr Wiesław Orawiecki  SDS - Duszpasterz Wojewódzkiej Małopolskiej  Komendy
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP