Aktualności

„POROZUMIENIE POKOLEŃ”


Ochotnicze Hufce Pracy w swoich ustawowych zadaniach zapisane mają między innymi umożliwienie młodzieży zdobycie wykształcenia, socjalizację oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Odbywa się to w różny sposób, w zależności od formy jednostki, realizowanych programów, kreatywności wychowawców. Zdecydowanie najlepsze efekty osiąga się wtedy, kiedy kształtowanie zachowań, nawyków i umiejętności przychodzi niejako samoistnie, w toku pracy. Jeśli przy tym osiąga się dodatkowe wartości można mówić o powodzeniu projektu.
Taką możliwość daje wolontariat. W 6-5 Środowiskowym Hufcu Pracy został on połączony z działalnością na rzecz seniorów z pobliskiego Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów działającym przy Dziennym Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. Pierwszą inicjatywą podjętą na rzecz obydwu pokoleń było przedsięwzięcie zainspirowane konkursem „Aktywność – dobry wybór” – inicjatywa samorządowa JUNIORZY – SENIOROM. W założeniu miała wspierać samorządność, rozwijać postawy prospołeczne, uwrażliwiać na potrzeby drugiego człowieka. Projekt był ukierunkowany na przełamywanie wzajemnej bierności i niechęci, krzewienie postaw tolerancji i szacunku wobec innych. Uczestnicy spotkali się wówczas z dyrektorem Antonim Wiatrem w celu podpisania porozumienia o zasadach współpracy. Zostały utworzone podgrupy projektowe: fryzjerska, kucharsko – cukiernicza i kelnerska. Przez półroczny okres trwania projektu młodzież wspólnie z seniorami przygotowywała i obsługiwała spotkania okolicznościowe dla emerytów i rencistów. Grupa kucharsko - cukiernicza spotykała się na wspólnym pieczeniu wielkanocnych mazurków i przygotowywaniu letnich sałatek, a grupa fryzjerska regularnie, raz w miesiącu podcinała włosy i czesała fryzury seniorom.
Po zakończeniu projektu, grupa i hufiec otrzymali wiele listów gratulacyjnych i podziękowań, a co ważniejsze wdzięczność i uśmiech seniorów. Żadna ze stron nie miała ochoty kończyć tak pożytecznej działalności. Postanowiono rozwijać współpracę. Tak więc, już piąty rok młode fryzjerki dbają o fryzury podopiecznych Centrum. Każda wigilia, spotkanie, uroczystość u seniorów łączy się z obecnością wolontariuszy z hufca, którzy dbają o obsługę kelnerską i przygotowanie stołów.
Na zaproszenie hufca, starsze osoby zaglądają do siedziby jednostki. Tu chętni uczestnicy pomagają im zgłębić tajniki obsługi komputera.
W ubiegłym roku współpracę poszerzono o realizację wspólnego autorskiego projektu edukacyjnego pt. „Ziemniak, kartofel, pyra…” przeznaczonego dla uczestników kształcących się w zawodzie kucharz małej gastronomii. Głównymi założeniami programu były: działalność edukacyjna, wzbogacenie procesu wychowania i kształcenia poprzez wprowadzenie nowych metod i form dostosowanych do potrzeb wychowanków.
W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej partnerem podczas realizacji projektu było Centrum Kultury i Rekreacji Seniora. Wspólne zajęcia z osobami starszymi miały na celu rozwijać postawy prospołeczne, pomóc w nawiązaniu pozytywnych relacji z osobami starszymi, przełamywać bariery poprzez procesy integracyjne i interpersonalne obu stron oraz czerpać z doświadczenia kulinarnego i tradycji przekazywanych przez seniorów młodszym. Program polegał na przygotowaniu przez uczestników materiałów dotyczących wykorzystania ziemniaków w i poza gastronomią,  spotkaniu wszystkich uczestników projektu i przedstawieniu prezentacji multimedialnej dotycząca historii ziemniaka i jego zastosowania, warsztatach wspólnego sporządzania potraw z ziemniaków, wspólnym opracowaniu książki na podstawie materiałów zgromadzonych przez uczestników projektu. Projekt zakończyła prezentacja i degustacja potraw podczas wspólnego spotkania wigilijnego. Działalność dostrzegła także lokalna prasa. Artykuły o  współpracy 6-5 Środowiskowego Hufca Pracy z os. Szkolnego 19  z Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów regularnie ukazują się w Głosie – Tygodniku Nowohuckim.
W roku 2013 ta obopólnie pożyteczna współpraca będzie kontynuowana, planujemy także rozszerzyć ją o nowe warianty. Pomysłów jest wiele i chętnych nie brakuje.


Jolanta Król –Komendant 6-5 ŚHP  Kraków


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP