MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Menu: Menu główne / Komunikaty

 

 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe w Małopolsce

12 lutego  - 25 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca- 3 kwietnia 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Kształcenie i wychowanie  -> Kalendarz roku szkolnego

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP