MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Aktualności

6–34 HUFIEC PRACY W STARYM SĄCZU

33 – 340 Stary Sącz. ul. Krakowska 26,
tel. 18 547-61-61, hp6-34@ohp.plProwadzimy zapisy do klas wielozawodowych (szkolenie w cyklu 3-letnim) w szkołach:
-  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
-  Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku
-  Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

w następujących zawodach:
•    mechanik pojazdów samochodowych        
•    blacharz samochodowy       
•    elektryk    
•    murarz – tynkarz
•    elektromechanik pojazdów samochodowych                      
•    piekarz
•    cukiernik
•    stolarz
•    rolnik
•    monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
•    monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
•    kucharz
•    lakiernik
•    sprzedawca
•    malarz – tapeciarz
•    posadzkarz
•    fryzjer
        
Zapewniamy uczestnikom kształcenie ogólne, praktyczną naukę zawodu w renomowanych zakładach pracy, opiekę wychowawczą, pomoc młodzieży bezrobotnej oraz racjonalne formy spędzania wolnego czasu poprzez udział w imprezach kulturalno-oświatowych, kołach zainteresowań, zajęciach świetlicowych, warsztatowych, konkursach i zawodach sportowych.
        

 

Ilość odsłon:
© 2016 MWK OHP