MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Strona główna / Rynek pracy / Młodzieżowe Biura Pracy

 

  Młodzieżowe Biura Pracy mają siedzibę w CEiPM. Świadczą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy tj.

  • pozyskują i gromadzą oferty pracy,
  • udzielają pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszone miejsca pracy,
  • kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy,
  • inspirują i organizują kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • współdziałają z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.


Istotną rolę w realizacji funkcji pośrednictwa pracy pełnią giełdy i targi pracy.
MBP jest komórką koordynującą pośrednictwo pracy w jednostkach terenowych CEiPM.

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 3 MBP:

1. Młodzieżowe Biuro Pracy w Krakowie
2. Młodzieżowe Biuro Pracy w Nowym Sączu
3. Młodzieżowe Biuro Pracy w Tarnowie

 

 

 
 
 

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska