MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Strona główna / Rynek pracy / Młodzieżowe Biura Pracy

 

  Młodzieżowe Biura Pracy mają siedzibę w CEiPM. Świadczą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy tj.

  • pozyskują i gromadzą oferty pracy,
  • udzielają pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszone miejsca pracy,
  • kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy,
  • inspirują i organizują kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • współdziałają z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.


Istotną rolę w realizacji funkcji pośrednictwa pracy pełnią giełdy i targi pracy.
MBP jest komórką koordynującą pośrednictwo pracy w jednostkach terenowych CEiPM.

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 3 MBP:

1. MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w Krakowie

Zofia Pieniążek - pośrednik pracy
Wioletta Koper - pośrednik pracy/asystent EURES

adres: 30-018 Kraków, Al. Słowackiego 44
tel/fax. 12 633- 23- 88, e-mail: mbp.krakow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45

  

2. MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w Nowym Sączu

 
Aleksandra Zarzyka - pośrednik pracy/asystent EURES
Krzysztof Borek - doradca EURES
 
adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18
tel./fax. 18 441-35-87, e-mail: mbp.nsacz@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45


3. MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w Tarnowie

Maria Guz - pośrednik pracy
/asystent EURES

Agnieszka Kuta - pośrednik pracy

 

adres: 33-100 Tarnów , ul. Mościckiego 27
tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99
e-mail: mbp.tarnow@ohp.pl

Godziny pracy: 7:45 - 15:45

 

 

 
 
 

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska