MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

Menu: Menu główne / Rynek pracy / Młodzieżowe Biura Pracy

Młodzieżowe Biura Pracy mają siedzibę w CEiPM. Świadczą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy tj.

  • pozyskują i gromadzą oferty pracy,
  • udzielają pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszone miejsca pracy,
  • kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy,
  • inspirują i organizują kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • współdziałają z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.


Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 3 MBP:

1. Młodzieżowe Biuro Pracy w Krakowie
2. Młodzieżowe Biuro Pracy w Nowym Sączu
3. Młodzieżowe Biuro Pracy w Tarnowie

W siedzibie CEiPM można skorzystać z pomocy specjalisty ds. rozwoju zawodowego, który oferuje m.in.:

  • konsultacje indywidualne (opracowanie: CV, listu motywacyjny, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)
  • warsztaty grupowe z zakresu umięjętności poszukiwania pracy (oparte na podręczniku pn."Szukam pracy. Program szkolenia w klubie pracy")

 

Więcej informacji w zakładkach o poszczególnych jednostkach

 

Galeria zdjęć z działalności jednostek