MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Strona główna / Jednostki organizacyjne / Młodzieżowe Biura Pracy

Młodzieżowe Biura Pracy oraz filie MBP działają w strukturze Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Do ich zadań należy:

- pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym i poszukującym     
  pracy,
- nawiązywanie kontaktów pomiędzy pracodawcami, a osobami poszukującymi pracy,
- współpraca z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o możliwościach
  uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
- organizacja giełd i targów pracy,
- udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pra¬cowników na  
  zgłoszone miejsca pracy,
- kierowanie do pracy stałej, sezonowej, krótkoterminowej oraz za granicą w ramach 
  pozyskanych miejsc pracy,
- dokonywanie bieżącej analizy zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, 
  dostosowując oferty pracy oraz strategię działania do aktualnych potrzeb.

Zapraszamy pracodawców do współpracy w zakresie:


- właściwego doboru pracowników,
- wymiany informacji o wolnych miejscach pracy i osobach poszukujących pracy,
- szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracodawcom oferujemy:

- znalezienie profesjonalnego pracownika,
- bezpłatne zamieszczanie ofert na stronie internetowej OHP,
- zorganizowanie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.


Nasze usługi są bezpłatne.


1. MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w Krakowie

Zofia Pieniążek - pośrednik pracy
Wioletta Koper - pośrednik pracy

adres: 30-018 Kraków, Al. Słowackiego 44
tel/fax. 12 633- 23- 88, e-mail:
mbp.krakow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45

  

2. MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w Nowym Sączu

 
Aleksandra Zarzyka - pośrednik pracy
Krzysztof Borek - pośrednik pracy
 
adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18
tel./fax. 18 441-35-87, e-mail: mbp.nsacz@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45


3. MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w Tarnowie

Maria Guz - pośrednik pracy

Dorota Anioł - pośrednik pracy

 

adres: 33-100 Tarnów , ul. Mościckiego 27
tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99
e-mail: mbp.tarnow@ohp.pl

Godziny pracy: 7:45 - 15:45

 

 

 
 
 

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska