MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 


 

Elżbieta Chmura - doradca zawodowy
Anna Jerzakowska - doradca zawodowy

adres: 33-300 Nowy Sacz, ul. Rejtana 18
tel/fax. 18 441-35-87, e-mail: mciz.nsacz@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 (za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe).

 

HARMONOGRAM GRUPOWYCH SESJI MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ w Nowym Sączu w miesiącu październiku 2014 rokuSESJE wyjazdowe:

Termin: 01.10.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Diagnoza predyspozycji zawodowych. Opracowanie IPD.
Porada indywidualna w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 02.10.2014 r.
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Krościenku nad Dunajcem
Temat zajęć: Przygotowanie do wejscia na rynek pracy
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna

Termin: 03.10.2014 r.
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Krościenku nad Dunajcem
Temat zajęć: Przygotowanie do wejscia na rynek pracy
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna

Termin: 06.10.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Diagnoza predyspozycji zawodowych. Opracowanie IPD.
Porada indywidualna w ramach projekti "" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 08.10.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Diagnoza predyspozycji zawodowych. Opracowanie IPD.
Porada indywidualna w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: mlodzież gimnazjalna

Termin: 09.10.2014 r.
Miejsce: 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu
Temat zajęć: Indywidualny Plan Działania. Porady indywidualne w ramach projekti "Równi na rynku pracy" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 10.10.2014 r.
Miejsce: 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu
Temat zajęć: Indywidualny Plan Działania. Porady indywidualne w ramach projekti "Równi na rynku pracy" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 13.10.2014 r.
Miejsce: 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu
Temat zajęć: Indywidualny Plan Działania. Porady indywidualne w ramach projekti "Równi na rynku pracy" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 15.10.2014 r.
Miejsce: 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu
Temat zajęć: Warsztaty grupowe w ramach projekti "Równi na rynku pracy" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 16.10.2014 r.
Miejsce: 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu
Temat zajęć: Warsztaty grupowe w ramach projekti "Równi na rynku pracy" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 17.10.2014 r.
Miejsce: 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu
Temat zajęć: Warsztaty grupowe w ramach projekti "Równi na rynku pracy" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 27.10.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Diagnoza predyspozycji zawodowych. Opracowanie IPD.
Porada indywidualna w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: mlodzież gimnazjalna

Termin: 28.10.2014 r.
Miejsce: 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu
Temat zajęć: Warsztaty grupowe w ramach projekti "Równi na rynku pracy" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 29.10.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Diagnoza predyspozycji zawodowych. Opracowanie IPD.
Porada indywidualna w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: mlodzież gimnazjalna

Termin: 30.10.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Diagnoza predyspozycji zawodowych. Opracowanie IPD.
Porada indywidualna w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: mlodzież gimnazjalna

Termin: 31.10.2014 r.
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Bieczu
Temat zajęć: Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna


Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej zapraszają do siedziby, na badanie predyspozycji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, podczas porad indywidualnych

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska