MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 


 

Elżbieta Chmura - doradca zawodowy
Anna Jerzakowska - doradca zawodowy

adres: 33-300 Nowy Sacz, ul. Rejtana 18
tel/fax. 18 441-35-87, e-mail: mciz.nsacz@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 (za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe).

 

HARMONOGRAM GRUPOWYCH SESJI MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W Nowym Sączu W miesiącu listopadzie 2014 roku
SESJE wyjazdowe:

Termin: 03.11.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Diagnoza predyspozycji zawodowych. Opracowanie IPD.
Porada indywidualna w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 04.11.2014 r.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
Temat zajęć: Przygotowanie do wejscia na rynek pracy
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna

Termin: 05.11.2014 r.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
Temat zajęć: Przygotowanie do wejscia na rynek pracy
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna

Termin: 05.11.2014 r.

Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Diagnoza predyspozycji zawodowych. Opracowanie IPD.
Porada indywidualna w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 06.11.2014 r.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
Temat zajęć: Przygotowanie do wejscia na rynek pracy
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna

Termin: 06.11.2014 r.

Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Integracja - moje miejsce w grupie. Co ja mam, a inni nie mają. Kontrakt - zasady pracy w grupie. Warsztaty grupowe w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 07.11.2014 r.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
Temat zajęć: Przygotowanie do wejscia na rynek pracy
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna

Termin: 07.11.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Bilans umiejetności, możliwosci i predyspozycji zawodowych. Warsztaty grupowe w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 12.11.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć:Komunikacja interpersonalna - mowa werbalna.Mowa ciala w praktyce. Warsztaty grupowe w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 13.11.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Autoprezentacja. Asertwyność - obrona swojego zdania. Warsztaty grupowe w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 14.11.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
Temat zajęć: Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód. Zawody przyszłości. Zakończenie warsztatów. Warsztaty grupowe w ramach projekti "Pomysł na siebie" wdrażanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 19.11.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Trzetrzewinie
Temat zajęć: Gimnazjum i co dalej? Przygotowanie do wyboru dalszej edukacji.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 21.11.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Tymbarku
Temat zajęć: Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 24.11.2014 r.
Miejsce: Gimnazjum w Tymbarku
Temat zajęć: Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 26.11.2014 r.

Miejsce: Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
Temat zajęć: Gimnazjum i co dalej? Przygotowanie do wyboru dalszej edukacji.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 27.11.2014 r.

Miejsce: Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
Temat zajęć: Gimnazjum i co dalej? Przygotowanie do wyboru dalszej edukacji.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 28.11.2014 r.

Miejsce: Gimnazjum w Ujanowicach
Temat zajęć: Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna
Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej zapraszają do siedziby, na badanie predyspozycji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, podczas porad indywidualnych.Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej zapraszają do siedziby, na badanie predyspozycji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, podczas porad indywidualnych

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska