MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

 


  Elżbieta Chmura, Anna Jerzakowska  - doradcy zawodowi

 adres: 33-300 Nowy Sacz, ul. Rejtana 18
tel/fax. 18 441-35-87, e-mail:
mciz.nsacz@ohp.pl


Godziny pracy: 7:45 - 15:45 (za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe).

  

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Nowym Sączu w maju 2018 r.

 

SESJE wyjazdowe:

Termin: 08.05.2018 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Pierwsze kroki na rynku pracy.
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna OHP

Termin: 09.05.2018 r.
Miejsce: Gimnazjum w Słopnicach
Temat: Gimnazjum i co dale? Przygotowanie do wyboru dalszej edukacji.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 10.05.2018 r.
Miejsce: Gimnazjum w Słopnicach
Temat: Dobry wybór: liceum, technikum, szkoła branżowa.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 11.05.2018 r.
Miejsce: Gimnazjum w Słopnicach
Temat: Bilans umiejętnosci, możliwości i predyspozycji zawodowych.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 14.05.2018 r.
Miejsce: Gimnazjum w Tymbarku
Temat: Bilans umiejętnosci, możliwości i predyspozycji zawodowych.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 15.05.2018 r.
Miejsce: Gimnazjum w Tymbarku
Temat: Bilans umiejętnosci, możliwości i predyspozycji zawodowych.
Uczestnicy: młodzież gimnazjalna

Termin: 25.05.2018 r.
Miejsce: Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu
TARGI EDUKACJI I PRACY
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna, poszukująca pracy

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej zapraszają do siedziby, na badanie predyspozycji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, podczas porady indywidualnej.

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP