MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 


Elżbieta Chmura, Anna Jerzakowska  - doradcy zawodowi

adres: 33-300 Nowy Sacz, ul. Rejtana 18
tel/fax. 18 441-35-87, e-mail: mciz.nsacz@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 (za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe).

 

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Nowym Sączu w grudniu 2016 r.

Termin: 01.12.2016 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Jabłonce
Temat: Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
(porady indywidualne w ramach projektu "Akcja Aktywizacja")
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 06.12.2016 r.
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
Temat: Diagnoza predyspozycji zawodowych.
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna

Termin: 09.12.2016 r.
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
Temat: Diagnoza predyspozycji zawodowych.
Uczestnicy: młodzież ponadgimnazjalna

Ilość odsłon:
© 2016 MWK OHP