MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 


Elżbieta Chmura, Anna Jerzakowska  - doradcy zawodowi

adres: 33-300 Nowy Sacz, ul. Rejtana 18
tel/fax. 18 441-35-87, e-mail: mciz.nsacz@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 (za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe).

 

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Nowym Sączu w lipcu 2016 r.

Termin: 07.07.2016 r.
Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy - Zdroju
Temat: Integracja - moje miejsce w grupie.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 08.07.2016 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy - Zdroju
Temat: Samopoznanie. Bilans umiejętności, zainteresowań i możliwości.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 11.07.2016 r.

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy - Zdroju
Temat: Komunikacja interpersonalna. Mowa werbalna i niewerbalna.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 12.07.2016 r.
Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy - Zdroju
Temat: Dokumenty aplikacyjne. Autoprezentacja.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 13.07.2016 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Integracja - moje miejsce w grupie.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 14.07.2016 r.
Miejsce:  Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Samopoznanie. Bilans umiejętności, zainteresowań i możliwości.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 15.07.2016 r.
Miejsce:  Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Komunikacja interpersonalna. Mowa werbalna i niewerbalna.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 18.07.2016 r.
Miejsce:  Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Dokumenty aplikacyjne. Autoprezentacja.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 19.07.2016 r.
Miejsce:  Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 20.07.2016 r.
Miejsce:  Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Gdzie i jak szukać pracy. Rynek pracy. Zawody przyszłości.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 21.07.2016 r.
Miejsce:  Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy - Zdroju
Temat: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia w ramach projektu pn."Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 22.07.2016 r.
Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy - Zdroju
Temat: Gdzie i jak szukać pracy. Rynek pracy. Zawody przyszłości.
Zajęcia w ramach projektu pn. "Obudź swój potencjał"
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej zapraszają do siedziby, na badanie predyspozycji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, podczas porady indywidualnej.

Ilość odsłon:
© 2016 MWK OHP