MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 


Elżbieta Chmura, Anna Jerzakowska  - doradcy zawodowi

adres: 33-300 Nowy Sacz, ul. Rejtana 18
tel/fax. 18 441-35-87, e-mail: mciz.nsacz@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 (za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe).

 

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Nowym Sączu w  styczniu 2018 r.

 

Termin: 05.01.2018 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Integracja - moje miejsce w grupie.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 08.01.2018 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Komunikacja interpersonalna. Mowa werbalna i niewerbalna.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 09.01.2018 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Bilans możliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych. Rozwój samopoznania – diagnoza wartości, pozytywnych i negatywnych cech charakteru, zainteresowania.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 10.01.2018 r.

Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Kariera – droga do profesjonalnego rozwoju. Planowanie kariery. Czynniki warunkujące moje wybory zawodowe.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 11.01.2018 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Dokumenty aplikacyjne. Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"
 
Termin: 12.01.2018 r.

Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy
Temat: Rynek pracy. Metody poszukiwania pracy. Zawody przyszłości.  Zakończenie warsztatów.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 18.01.2018 r.

Miejsce: 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej
Temat: Integracja - moje miejsce w grupie.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 19.01.2018 r.
Miejsce: 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej
Temat: Komunikacja interpersonalna. Mowa werbalna i niewerbalna.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 22.01.2018 r.
Miejsce: 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej
Temat: Bilans możliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych. Rozwój samopoznania – diagnoza wartości, pozytywnych i negatywnych cech charakteru, zainteresowania.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 23.01.2018 r.
Miejsce: 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej
Temat: Kariera – droga do profesjonalnego rozwoju. Planowanie kariery. Czynniki warunkujące moje wybory zawodowe.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 24.01.2018 r.

Miejsce: 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej
Temat: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Dokumenty aplikacyjne. Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Termin: 25.01.2018 r.
Miejsce: 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej
Temat: Rynek pracy. Metody poszukiwania pracy. Zawody przyszłości.  Zakończenie warsztatów.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy - beneficjenci proejktu "Od szkolenia do zatrudnienia"

Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP