MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 Monika Gospodarek-Strojny - doradca zawodowy

Katarzyna Chrzanowska - doradca zawodowy


adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27
tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail:
mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

  

HARMONOGRAM GRUPOWYCH SESJI MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W TARNOWIE W MIESIĄCU LIPCU 2015 R.
SESJE WYJAZDOWE:

Termin: 03.07.2015r.

Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy SOSW w Tarnowie
Temat zajęć: Rynek pracy i ja
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy,
uczestnicy WTZ

Termin: 09.07.2015r.
Godzina: 10.00
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy PSOOU koło w Tarnowie
Temat zajęć: Moje miejsce na rynku pracy
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ

SESJE STACJONARNE:

Termin: 15.07.2015r.
Miejsce: Siedziba MCIZ w Tarnowie
Temat zajęć: E – wizerunek a poszukiwanie pracy
Uczestnicy: osoby uczące się i poszukujące pracy

Termin: 22.07.2015r.
Miejsce: Siedziba MCIZ w Tarnowie
Temat zajęć: Dokumenty aplikacyjne
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy
Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym): 14 / 621 95 64 udzielają  indywidualnych porad zawodowych, podczas których można m.in. opracować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz określić predyspozycje zawodowe z wykorzystaniem Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Efektem badania kwestionariuszem jest opracowanie indywidualnego profilu zainteresowań zawodowych klienta w 11 obszarach.


NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE!

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska