MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Monika Gospodarek-Strojny, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w czerwcu 2016 r.

SESJE WYJAZDOWE:

Termin: 02.06.2016r.
Miejsce: Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych 
w Tarnowie
Temat zajęć: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
uczestnicy OHP

Termin: 14.06.2016r.
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SOSW
w Tarnowie
Temat zajęć: Typy osobowości zawodowej
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ

Termin: 15.06.2016r.
Miejsce: Gimnazjum w Koszycach Wielkich
Temat zajęć: Moje decyzje – moja przyszłość
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

SESJE STACJONARNE:

Termin: 08.06.2016r.
Miejsce: siedziba Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej w Tarnowie  
Temat zajęć: E - wizerunek a poszukiwanie pracy
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracyDoradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) udzielają  indywidualnych porad zawodowych, podczas których można m.in. opracować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz określić predyspozycje zawodowe z wykorzystaniem Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Efektem badania kwestionariuszem jest opracowanie indywidualnego profilu zainteresowań zawodowych klienta w 11 obszarach.

Ilość odsłon:
© 2016 MWK OHP