MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Monika Gospodarek-Strojny, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w czerwcu 2017 r.

 

Termin: 02.06.2017 r.
Miejsce: Zespół Szkół Techniczno -Zawodowych w Tarnowie
Temat zajęć: Bądź autorem swoje kariery
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, uczestnicy OHP

Termin: 08.06.2017 r.

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
Temat zajęć: Udział w Targach Pracy
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 09.06.2017 r.
Miejsce: Gimnazjum w Koszycach Wielkich
Temat zajęć: Moje decyzje – moja przyszłość
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 12.06.2017 r.
Miejsce: Gimnazjum w Lubczy
Temat zajęć: Zawody, którem mnie interesują
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 20.06.2017 r.
Miejsce: siedziba Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie  
Temat zajęć: E - wizerunek a poszukiwanie pracy.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP