MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 Monika Gospodarek-Strojny - doradca zawodowy

Katarzyna Chrzanowska - doradca zawodowy


adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27
tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail:
mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

 

HARMONOGRAM GRUPOWYCH SESJI MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W TARNOWIE W SIERPNIU 2014 r.
 

SESJE WYJAZDOWE:

Termin: 05.08.2014 r.
Miejsce: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie
Temat zajęć: Trening kompetencji społecznych,
moduł I: Komunikacja interpersonalna i asertywność
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 07.08.2014 r.
Miejsce: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie
Temat zajęć: Trening kompetencji społecznych,
moduł II: Sytuacje psychologicznie trudne – stres, konflikty
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 12.08.2014 r.
Miejsce: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie
Temat zajęć: Trening kompetencji społecznych,
moduł III: Moje atuty – analiza mocnych i słabych stron,
autoprezentacja, zarządzanie czasem
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 20.08.2014 r.
Miejsce: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie
Temat zajęć: Dokumenty aplikacyjne
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy


Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym):
14 / 621 95 64 udzielają  indywidualnych porad zawodowych, podczas których można m.in. opracować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz określić predyspozycje zawodowe z wykorzystaniem Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Efektem badania kwestionariuszem jest opracowanie indywidualnego profilu zainteresowań zawodowych klienta w 11 obszarach.

NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE!

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska