MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Monika Gospodarek-Strojny, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w LIPCU 2017 r.

 

Termin: 12.07.2017r.

Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSONI koło w Tarnowie 

Temat zajęć: Moje miejsce na rynku pracy

Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ


SESJE STACJONARNE:


Termin: 19.07.2017r.

Miejsce: Siedziba MCIZ w Tarnowie

Temat zajęć: E – wizerunek a poszukiwanie pracy

Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy


Termin: 26.07.2017r.

Miejsce: Siedziba MCIZ w Tarnowie

Temat zajęć: Dokumenty aplikacyjne

Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP