MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Monika Gospodarek-Strojny, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017 r.

 

Termin: 20.10.2017 r.
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej
Temat zajęć: Kompetencje i predyspozycje zawodowe
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 24.10.2017 r.
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy SOSW w Tarnowie
Temat zajęć: Kompetencje i predyspozycje zawodowe
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ

Termin: 25.10.2017 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Ciężkowicach
Temat zajęć: Moje decyzje – moja przyszłość
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 27.10.2017 r.
Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie
Temat zajęć: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
Uczestnicy: uczniowie szkoły zawodowej
Rodzaj usługi: grupowa informacja zawodowa

Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP