MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Monika Gospodarek-Strojny, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w grudniu 2016 r.

 

Termin: 02.12.2016 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
Temat zajęć: Bądź autorem swojej kariery.
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, uczestnicy OHP

Termin: 05.12.2016 r.
Miejsce: Gimnazjum w Radłowie
Temat zajęć: Jak wybrać zawód?
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 06.12.2016 r.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
Temat zajęć: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
Uczestnicy: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej

Termin: 07.12.2016 r.
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie
Temat zajęć: Poznajemy zawody.
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 09.12.2016r.
Miejsce:
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SOSW w Tarnowie
Temat zajęć: Moje dokumenty aplikacyjne.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ

Termin: 13.12.2016r.
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie
Temat zajęć: Moje decyzje - moja przyszłość.
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Ilość odsłon:
© 2016 MWK OHP