MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Monika Gospodarek-Strojny, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w styczniu 2018 r.

 

Termin: 10.01., 11.01.,12.01., 2018 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie
Temat zajęć: Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy,
beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

Termin: 16.01.2018 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
Temat zajęć: Bądź autorem swojej kariery.
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
uczestnicy OHP

Termin: 24.01.2018 r.

Miejsce: Gimnazjum w Wielkiej Wsi
Temat zajęć: Moje decyzje – moja przyszłość.
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 31.01.2018 r.
Miejsce: Gimnazjum w Olszynach
Temat zajęć: Jak wybrać zawód?
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum
 

Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP