MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

Monika Gospodarek-Strojny, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w marcu 2018 r.

 

Termin: 01.03.2018 r.
Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tarnowie
Temat zajęć: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
uczestnicy OHP

Termin: 07.03.2018 r.
Miejsce: Gimnazjum w Grabnie
Temat zajęć: Moje decyzje – moja przyszłość.
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 13.03.2018r.
Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tarnowie
Temat zajęć: Zaplanuj swoją karierę.
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
uczestnicy OHP

Termin: 14.03.2018 r.
Miejsce: Gimnazjum w Tarnowcu
Temat zajęć: Zawody, które mnie interesują.
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 20.03.2018 r.
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSONI
koło w Tarnowie
Temat zajęć: Rozmowa z pracodawcą.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZIlość odsłon:
© 2018 MWK OHP