MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Joanna Bułka, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w kwietniu 2017 r.

 

Termin: 11.04.2017 r.
Miejsce: Gimnazjum w Tarnowcu
Temat zajęć: Jak wspierać młodzież w planowaniu kariery?
Uczestnicy: klienci kategorii „Inni”, rodzice

Termin: 19.04.2017 r.

Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSOUU w Tarnowie
Temat zajęć: Sztuka skutecznego porozumiewania się.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ

Termin: 21.04.2017 r.
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SOSW w Tarnowie
Temat zajęć: Kompetencje i predyspozycje zawodowe – zainteresowania.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ

Termin: 24.04.2017 r.
Miejsce: Gimnazjum w Ryglicach
Temat zajęć: Poznajemy zawody.
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum

Termin: 26.04.2017 r.
Miejsce: Gimnazjum w Tarnowcu
Temat zajęć: Zawody, które mnie interesują.
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum


Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP