MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Aktualności

Joanna Bułka, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w styczniu 2017 r.

 

Termin: 12.01.2017 r.
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSOUU koło w Tarnowie
Temat zajęć: Komunikacja interpersonalna.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ


Termin: 17.01.2017 r.
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SOSW w Tarnowie
Temat zajęć: Kompetencje i predyspozycje zawodowe - zainteresowania.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ


Termin: 24.01.2017 r.
Miejsce: Gimnazjum w Zaczarniu
Temat zajęć: Jak wybrać zawód?
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum


Termin: 19.01.2017 r.
Miejsce: Siedziba MCIZ w Tarnowie
Temat zajęć: Dokumenty aplikacyjne.
Uczestnicy: osoby poszukujące pracy


Termin: 31.01.2017 r.
Miejsce: Siedziba MCIZ w Tarnowie
Temat zajęć: Sposoby poszukiwania pracy.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Ilość odsłon:
© 2016 MWK OHP