MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

Monika Gospodarek-Strojny, Katarzyna Chrzanowska - doradcy zawodowi

adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax. 14 626-49-99, e-mail: mciz.tarnow@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45 ( za wyjątkiem dni przeznaczonych na sesje wyjazdowe)

   

Harmonogram zajęć doradców zawodowych MCIZ
w Tarnowie w maju 2018 r.

 

SESJE WYJAZDOWE:

Termin: 08.05.2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół Katolickich w Tarnowie
Temat zajęć: Moje decyzje – moja przyszłość.
Uczestnicy: uczniowie III klasy gimnazjum

Termin: 09.05.2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Tarnowie
Temat zajęć: Zaplanuj swoją karierę.
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
uczestnicy OHP

Termin: 14.05.2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Tarnowie
Temat zajęć: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
uczestnicy OHP

Termin: 15.05.2018 r.
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSONI
koło w Tarnowie
Temat zajęć: Dokumenty aplikacyjne.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy, uczestnicy WTZ

Termin: 22.05.2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Tarnowie
Temat zajęć: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
uczestnicy OHP

Termin: 24.05.2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół w Lubczy
Temat zajęć: Moje decyzje – moja przyszłość.
Uczestnicy: uczniowie III klasy gimnazjum

Termin: 25.05.2018 r.
Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej
Temat zajęć: Kompetencje i predyspozycje zawodowe.
Uczestnicy: młodzież poszukująca pracy

Termin: 29.05.2018 r.
Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie
Temat zajęć: Zaplanuj swoją karierę.
Uczestnicy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej,
uczestnicy OHP

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP