MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

DOKUMENTY APLIKACYJNE – MOJĄ WIZYTÓWKĄ


3 kwietnia w Klubie Pracy w Skomielnej Białej zorganizowane zostały zajęcia „Dokumenty aplikacyjne - moją wizytówką”, w których uczestniczyli  tegoroczni absolwenci 6-36 Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej.

Głównym celem spotkania prowadzonego przez lidera Klubu Pracy Agnieszkę Kulak było przybliżenie młodzieży informacji dotyczących zasad pisania CV oraz listu motywacyjnego, które w dużej mierze decydują o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do pracy. Lider klubu pracy wyjaśniła, jak powinny wyglądać prawidłowo skonstruowane dokumenty - zgodnie z obowiązującymi wymogami, a także omówiła najczęstsze błędy  popełniane przy ich tworzeniu. Uświadomiła również młodzieży, iż dokumenty aplikacyjne muszą być zindywidualizowane i napisane pod konkretną ofertę pracy. Każdy uczestnik otrzymał  przykładowe cv i list motywacyjny  jako wzór będący podstawą do ich napisania.
Młodzież wypełniła także ankiety poszukującego pracy, które dały możliwość sprawdzenia  umiejętności rozumienia i poprawnego ich wypełniania.
W drugiej części zajęć przedstawiony został temat „aktywne poszukiwanie pracy”. Okazało się, że wiedza absolwentów w tym zakresie nie była wystarczająca i wymagała  w dużej mierze uzupełnienia. Dlatego szczegółowo omówiono wszystkie metody przydatne w poszukiwaniu pracy, a szczególnie umiejętne tworzenie i podtrzymywanie sieci  kontaktów interpersonalnych.
Na zakończenie zajęć lider Klubu Pracy przedstawiła szeroki wachlarz usług oferowanych przez Filię Młodzieżowego Biura Pracy i Klubu Pracy w Skomielnej Białej oraz omówiła działalność pozostałych  jednostek Małopolskiej WK OHP zajmujących się zagadnieniami ryku rynku pracy.


Fot. Uczestnicy podczas aktywnych zajęć z zakresu rynku pracy.


Tekst - Agnieszka Kulak
Zdjęcie - Marta Augustyn

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP