Aktualności

Wakacje w mieście


16 lipca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini zakończono realizację programu autorskiego  „Wakacje w mieście”. Program na celu miał rozwój zainteresowań młodzieży oraz propagowanie aktywnego trybu życia podczas spędzania wakacji w mieście.

Zajęcia rozpoczęto poprzez zapoznanie grupy z programem aktywnego wypoczynku oraz treningiem interpersonalnym, mającym na celu poprawienie i umocnienie relacji rówieśniczych. Podczas kolejnych zajęć młodzież doskonaliła umiejętności zawodowe w pracowni krawieckiej pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu szyjąc torby i koszulki. Kolejne spotkania miały na celu doskonalenie sprawności ruchowej. Młodzież miała możliwość spacerowania w cieniu zamku Lipowiec, nad zalewem Chechło, w Kozim Brodzie. Na terenie ośrodka odbyły się także zajęcia sportowe: gra w ping-ponga, darta i ćwiczenia z piłką. Spotkania te pozwoliły młodzieży na ukierunkowanie zainteresowań, nauczyły racjonalnego gospodarowania czasem wolnym, poprawiły komunikację międzyrówieśniczą i podniosły samoocenę.
 
 
 
Fot. 1 Uczestniczki podczas zajęć krawieckich
 
 
 
Fot. 2 Ćwiczenia z piłką
 
 
Fot. 3 Zmagania rówieśnicze w tenisie stołowym
 
 
Fot. 4 Pod zamkiem Lipowiec
 
 
Tekst i zdjęcia – Katarzyna Płomińska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP