Aktualności

Tworzenie zielnika w Limanowej


16 lipca młodzież limanowskiego Hufca Pracy w ramach programu autorskiego pn. „Akcja Lato 2021 – Kreatywni i aktywni w wakacje” wzięła udział w zajęciach rekreacyjnych w Parku Miejskim w Limanowej. 

Spotkanie stanowiło kontynuację programu autorskiego, którego głównym celem było zorganizowanie uczestnikom różnych form aktywnego wypoczynku oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego w gronie rówieśniczym. Zajęcia stały się dla młodzieży atrakcyjną i edukacyjną formą zabawy, podczas której zapoznali się z różnorodnością lokalnej roślinności. 
 
Uczestnicy z dużym skupieniem i starannością dobierali zielnikowe eksponaty biorąc pod uwagę fakt, iż zielnik można zrobić ze wszystkich rodzajów roślin, które uda się zasuszyć. Podczas wyboru zwracano uwagę, aby rośliny były kompletne, czyli posiadały wszystkie części łącznie z korzeniami i kwiatami. Kolejnym etapem pracy było odpowiednie przygotowanie zbiorów do zasuszenia, a także stworzenie krótkiej notatki opisującej każdy egzemplarz.  
 
Podczas zajęć młodzi ludzie uzmysłowili sobie, iż tworzenie zielnika może stać się w przyszłości sposobem na przywołanie wakacyjnych chwil.  
 
 
 
Fot. 1,2 Młodzież podczas wyjścia do Parku Miejskiego i zbioru roślin
 
 
 
 
Fot. 3,4 Efekty pracy uczestników 
 
Tekst i zdjęcia – Wioleta Biernat
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP