Aktualności

Lato 2021 w niepołomickim Hufcu Pracy


W dniu 14 lipca w niepołomickim Hufcu Pracy dobiegł końca trwający od kilku dni program „Lato 2021”, realizowany jako moduł programu wojewódzkiego. W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy hufca, wzięli udział w specjalnie przygotowanych zajęciach. Ich celem było między innymi poznanie aktywnych form poszukiwania pracy, wiedza na temat unikania zagrożeń czyhających na młodych ludzi w czasie letniej przerwy urlopowej i nie tylko oraz wyposażenie uczestników w informacje na temat przestrzegania przepisów BHP przez pracodawców i pracowników młodocianych.    

           
Na początek młodzież wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez wychowawcę   p.t. „Bezpieczeństwo w czasie letniej przerwy urlopowej”, podczas których poruszono tematy związane z zasadami bezpiecznej kąpieli, zachowań ryzykownych oraz profilaktyki zakażenia Covid-19. Odbyła się też pogadanka na temat praw i obowiązków pracownika młodocianego    i ucznia. W czasie zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak należy przestrzegać przepisów BHP oraz w jaki sposób obliczyć ilość przysługującego urlopu wypoczynkowego,  jakie należy spełnić procedury aby uzyskać urlop, a także jak należy wypełniać wniosek urlopowy.
 
Tematem kolejnych prowadzonych przez doradców zawodowych zajęć pt. „Rola życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego w poszukiwaniu pracy” i „Możliwości i wymagania w czasie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy”, była nauka pisania curriculum vitae wymaganego podczas podejmowania pierwszej i kolejnej pracy, oraz pogłębienie wiedzy na temat lokalnego rynku pracy i praw nim rządzących.
 
Uczestnicy aktywnie wzięli udział we wszystkich zajęciach przygotowanych w ramach programu „Lato 2021”
 
 
Fot.  Uczestnicy w czasie zajęć z pośrednikiem pracy, Klaudią Rypel
 
Tekst – Wiesław Szczerbiński
Zdjęcie – Anna Rogowicz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP