Aktualności

Sądeccy patrioci


W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu zrealizowano program autorski poświęcony  pamięci lokalnych Sądeckich  Patriotów, którzy poświęcali swe życie walce o niepodległość i suwerenność Polski.

W ramach zajęć uczestnicy wzięli udział w wykładzie z prezentacją multimedialną, poznając  postaci i losy Polaków, osób cywilnych, duchownych i wojskowych, zasłużonych Sądeczan, którzy w różnych okresach dziejowych Rzeczpospolitej, nie wahali się złożyć swe życie na Ołtarzu Ojczyzny, ratując swych rodaków od represji hitlerowskich i sowieckich okupantów.
 
W miejscach pamięci na terenie Cmentarza Komunalnego młodzież oddała hołd zapalając  znicze i składając kwiaty, m.in. na grobach: Burmistrza Nowego Sącza Romana Sichrawy, który odmówił niemieckiemu komendantowi miasta wpisania na listę nazwisk 10 zakładników, wpisując na tę listę 10 razy swoje nazwisko; mjr pil. Dyw.303 Michała Iszkowskiego – cichociemnego i kuriera przez „zieloną granicę; Zbigniewa Rysia- kuriera, wykonawcę 108 rajdów przez „ zieloną granicę” i organizatora akcji odbicia Jana Karskiego, emisariusza Rządu RP na uchodźctwie z rąk gestapo, a także pod tablicami poświęconymi żołnierzom AK i BCH. 
 
W sali ćwiczeń  zostały przeprowadzone zajęcia i zawody w strzelaniu z karabinka i pistoletu pneumatycznego, które były okazją do doskonalenia umiejętności strzeleckich, sportowej rywalizacji oraz integracji uczestników. Na zakończenie udziału w projekcie zwycięzcy  otrzymali medale, dyplomy i puchary. Udział uczestników w programie „Sądeccy Patrioci” był okazją do poznania bohaterskich postaci polskich patriotów - Sądeczan, którzy wykazali się wielką odwagą i poświęceniem, a w chwilach najwyższej próby nie wahali się poświecić własnego życia. 
 
 
 
Fot. 1,2  Oddanie hołdu burmistrzowi Romanowi Sichrawie  i Zbigniewowi Rysiowi legendarnemu kurierowi
 
 
 
Fot. 3,4  Uczestnicy na strzelnicy pneumatycznej
 
 
 
Fot. 5,6  Wręczenie wyróżnień zwycięskim uczestnikom zawodów strzeleckich
 
 
Tekst –  Piotr Urbański
Zdjęcia –  Tomasz Gad, Mirosław Marcinowski
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP