Aktualności

Próbne egzaminy zawodowe w proszowickim Hufcu Pracy


Dnia 9 lipca w Hufcu Pracy w Proszowicach zakończyły się próbne, teoretyczne egzaminy wiedzy zawodowej dla uczestników kończących naukę zawodu.

Od połowy maja kadra proszowickiej jednostki udzielała konsultacji swoim podopiecznym, w celu jak najlepszego przygotowania ich do zbliżających się egzaminów potwierdzających kwalifikację zawodową. Egzamin przeprowadzony został zgodnie z wytycznymi, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, związanych z panującą pandemią. Proszowicka młodzież podzielona na grupy w poszczególnych zawodach miała możliwość sprawdzić swoją wiedzę zawodową, poprzez przystąpienie do próbnego egzaminu. Na rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań uczestnicy mieli 60 min. Przeprowadzenie próbnych teoretycznych egzaminów wiedzy zawodowej przez kadrę hufca miało charakter wyłącznie ćwiczebny, jednak mimo to młodzieży towarzyszyły duże emocje. Po sprawdzeniu i omówieniu testów, młodzi ludzie zgodnie przyznali, że możliwość podejścia do próbnego egzaminu ułatwi im zmierzenie się z prawdziwym egzaminem, który czeka ich w najbliższym okresie. 
 
 
 
Fot. 1, 2 Uczestnicy proszowickiego hufca podczas rozwiazywania próbnych testów z wiedzy teoretycznej
 
 
Tekst – Anna Nowicka
Zdjęcia – Anna Nowicka, Maciej Przeniosło
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP