Aktualności

Wolontariat z bankiem żywności


W dniu 9 czerwca uczestnicy krakowskiego Hufca Pracy (al. Skrzyneckiego) wzięli udział w wolontariacie z krakowskim Bankiem Żywności, w ramach realizacji projektu „Wartościowy wolontariat – wartościowa przyszłość”. 

Od dwóch tygodni w ramach Krakowskiej Zbiórki Żywności, firmy i instytucje zbierały w swoich siedzibach żywność, która następnie była przewożona do siedziby Banku. Zadaniem młodzieży było posegregowanie i załadowanie zebranych produktów spożywczych. Artykuły żywnościowe trafią do najuboższych rodzin za pośrednictwem organizacji społecznych, zajmujących się wsparciem ludzi potrzebujących. Młodzież z dużym zaangażowaniem wykonywała powierzone zadania, na uwagę zasługiwała wzajemna współpraca uczestników podczas pracy. Akcja była przykładem promowania i urzeczywistniania postaw prospołecznych wśród młodych ludzi. Głównym celem realizowanego projektu „Wartościowy wolontariat – wartościowa przyszłość” jest podniesienie kompetencji społecznych, poprzez aktywny udział w wolontariacie oraz działalności na rzecz społeczności lokalnych. 
 
 
 
Fot. 1, 2 Młodzież w trakcie wolontariatu 
 
Tekst, zdjęcia – Adam Duń
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP