Aktualności

Sekretarz stanu z wizytą w Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP


W środę, 24 marca Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie miała przyjemność gościć Panią Iwonę Michałek – Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, Pana Tomasza Michałowskiego – Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, Pana Stanisława Bukowca – Posła na Sejm RP, Pana Krzysztofa Kupca – asystenta wicepremiera Jarosława Gowina oraz Panią Iwonę Tworzydło-Woźniak. Komendę reprezentowali Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie – Bożena Rążewska oraz Rafał Kmak.  W spotkaniu wzięła również udział Monika Gajewska – Główna Księgowa. 
 
Podczas spotkania rozpoczętego przez Panią Minister, odpowiadającą w imieniu Resortu Rozwoju, Pracy i Technologii za działalność OHP, padły słowo, iż reforma Ochotniczych Hufców Pracy jest potrzebna. Sekretarz stanu zaznaczała, że konieczne jest unowocześnienie instytucji, wyjście naprzeciw młodzieży, większe powiązanie OHP z rynkiem pracy, jak również rozszerzenie funkcjonowania instytucji.
 
OHP będzie jednostką, która nade wszystko zadba o młodzież. Trzeba usprawnić działania na rzecz młodych ludzi i wyposażyć kadrę w odpowiednie narzędzia, by mogła te działania realizować – mówiła Iwona Michałek podczas pobytu w Krakowie.
 
Wizyta była również okazją do obejrzenia pomieszczeń, w których funkcjonują poszczególne działy. Po siedzibie KW OHP oprowadził Komendant Kmak. Przybliżył on strukturę i działanie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz wspomniał o zawartych w ostatnim czasie współpracach i porozumieniach przez MWK.
 
Małopolska Komenda OHP zatrudnia 227 pracowników. Placówek podlegających komendzie w całej Małopolsce mamy 19. Są to hufce, centra edukacji, ośrodki szkolenia, centra kariery, centra informacji zawodowej, młodzieżowe biura pracy, centra informacji zawodowej – informuje Rafał Kmak, zastępca Komendanta OHP w Krakowie. – W roku ubiegłym, umowami refundacyjnymi objętych zostało 13 192 pracowników młodocianych, realizujących przygotowanie zawodowe u 3 324 pracodawców. Na realizację refundacji wydatkowana została kwota 37 043 885,37 zł – dodaje Kmak. Dodatkowo Komendant poinformował o działaniach, które w bieżącym roku będą realizowane. Wspomniano m.in. o XXI edycji Konkursu Papieskiego oraz o konkursie „Małopolski pracodawca przyjazny pracownikom młodocianym”.
 
W dalszej kolejności rozmawiano o przeniesieniu siedziby krakowskiej komendy w dogodniejsze miejsce oraz poruszono kwestę zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników. Zapewniano, że podjęte zostaną działania, aby sytuacja płac w OHP uległa poprawie. 
 
Wizyta pomimo reżimu sanitarnego miała owocny i serdeczny przebieg. Pozwoliła z optymizmem spojrzeć na dalsze plany rozwojowe OHP w najbliżej perspektywie czasowej. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał wielkanocny koszyk wypełniony ozdobami, które zostały wykonane przez młodzież z jednostek MWK OHP, w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi.  W organizacji spotkania pomogły również uczestniczki Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini. 
 
Fot. 1 Zbiorowe zdjęcie
 
 
Fot. 2 Z delegacją po działach Wojewódzkiej Komendy
 
 
Fot. 3 Koszyczki Wielkanocne z wykonanymi ozdobami przez wychowanków MWK OHP 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP