Aktualności

Docenić siebie


25 marca w Hufcu Pracy w Gorlicach odbyło się kolejne spotkanie dla uczestników w ramach trwającego programu autorskiego „Nie jesteś sam”.
 
Zajęcia ze względu na reżim sanitarny odbywały się dwuetapowo – w jednostce oraz online. Warsztaty dotyczyły budowania poczucia własnej wartości oraz wzmacniania samooceny uczestników w życiu codziennym. Wychowawca podkreślał, że akceptacja  samego  siebie  określa  akceptację innych, a jej brak może być przyczyną wrogiego nastawienia do otoczenia.
 
 Warsztaty miały na celu ukazać, iż każdy z uczestników ma mocne strony, których na co dzień sam nie zauważa, ale widzą je inni. Dobrym treningiem zobaczenia siebie samego oczami innych był plener fotograficzny, na którym młodzież robiła zdjęcia sobie nawzajem, a także otaczającej ich przyrodzie, żeby piękno widzieć nie tylko w sobie, ale i dookoła. Poczucie własnej wartości reguluje ludzkie zachowania, które mają wpływ na odniesienie  jednostki  do  siebie  i  innych  ludzi  oraz  do  otaczającego  świata.
 
 
Fot. 1,2 Uczestniczki podczas pleneru fotograficznego
 
 
Fot. 3 Warsztaty na świetlicy
 
 
Tekst – Małgorzata Szpera
Zdjęcia – Grzegorz Tumidajewicz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP