Aktualności

Półfinał Wojewódzkiego Konkursu na Babkę Wielkanocną subregionu nowosądeckiego


25 marca w siedzibie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu odbył się półfinał subregionu nowosądeckiego Wojewódzkiego Konkursu na Babkę Wielkanocną.
 
Głównym założeniem konkursu jest propagowanie polskich tradycji świątecznych oraz rozwijanie zainteresowań cukierniczych wśród młodzieży OHP.
 
Konkurs był przeznaczony dla uczestników OHP województwa małopolskiego. Do konkursu subregionalnego zgłosiły się następujące jednostki: w kategorii indywidualnej HP Stary Sącz, w kategorii zespołowej HP Limanowa, CKiW Szczawnica- Jabłonka oraz trzy zespoły z  OSiW w Nowym Sączu. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Marek Tomaszek, cukiernik – instruktor praktycznej nauki zawodu z Piekarni NIKA w Nowym Sączu oraz członkowie: Rafał Kmak – z-ca Komendanta MWK OHP, Agata Fołta, dyrektor CEiPM w Nowym Sączu i Jan Jurek –  kierownik CKiW Szczawnica-Jabłonka, oceniając prace konkursowe, brała pod uwagę nie tylko wygląd wizualny bab, ale również walory smakowe oraz kreatywność w sporządzeniu dekoracji oraz opakowania świątecznego. 
 
Najwyżej oceniono babkę kawową z czekoladą (autorki: Kinga Marszałek, Kamila Michalak i Elżbieta Szwala) i babkę puchową (Martyna Uszko, Justyna Morańda), obie wykonane w OSiW w Nowym Sączu; trzecie miejsce zajęła babka wielkanocna z CKIW Szczawnica-Jabłonka (Magdalena Węglarz, Magdalena Tokarz, Adrian Hryc). 
 
Marek Tomaszek, wręczając nagrodę indywidualną dla zwycięskiej ekipy cukierników, wysoko ocenił harmonię wrażeń estetycznych opakowania, dekoracji samego wypieku i walorów smakowych. Uczestnicy konkursu otrzymali upominki od firm sponsorujących. Dwie zwycięskie prace będą walczyć o prymat w małopolskim finale w Krakowie.   
 
 
Fot. 1 Najlepszy wypiek świąteczny
 
 
Fot. 2 Komisja konkursowa podczas pracy
 
 
Fot. 3 Przewodniczący komisji Marek Tomaszek wręcza nagrodę Kindze Marszałek, reprezentantce zwycięskiego zespołu
 
 
Fot. 4 Członkowie komisji z laureatką i wychowawcą Ośrodka, prezentującymi najlepsze prace
 
 
Tekst, zdjęcia – Małgorzata Kulpa, Mirosław Marcinowski
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP