Aktualności

Gdzie jest ten Internet? Kolejne zajęcia dla seniorów w Bochni


W dniu 1 marca odbyły się kolejne zajęcia w bocheńskim Hufcu Pracy, dla seniorów biorących udział w projekcie „Gdzie jest ten Internet? Cyfrowa aktywizacja seniorów”, finansowanego z funduszy europejskich  w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
 
Celem projektu jest wyposażenie osób starszych w wiedzę z zakresu obsługi komputera  i Internetu, która ułatwi im funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życiowych. W trakcie zajęć młodzież przekazuje wiedzę głównie na poziomie podstawowym i średnim, powtarzane są także wiadomości zdobyte na wcześniejszych zajęciach, tak aby mogły zostać one doskonale zapamiętane i wykorzystane w przyszłości.
 
Spotkania beneficjentów z młodymi osobami dają również możliwość swobodnej rozmowy nie tylko na tematy  komputerowe, ale też dotyczące życia codziennego czy zainteresowań obu grup społecznych. Zajęcia przebiegły w bardzo miłej atmosferze,  przy zachowaniu wszystkich rygorów sanitarnych.
 
 
Fot.1,2 Uczestnicy projektu w trakcie zajęć
 
 
Tekst i zdjęcia – Agata Witowska
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP