Aktualności

Zajęcia indywidualne w terenie


Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorlicach 25 lutego zorganizowali spotkania z uczestnikami gorlickiego Hufca Pracy podczas których, z zachowaniem reżimu sanitarnego zostały przeprowadzone  zajęcia indywidualne. 
 
Adresatami spotkań była przede wszystkim młodzież klas trzecich, kształcąca się w zawodzie sprzedawcy. Podczas zajęć indywidualnych prowadzonych w miejscu odbywania praktyk, doradca zawodowy rozmawiała z uczestnikami na temat planowania drogi zawodowej.
 
Uczestnicy analizowali zagadnienia związane z motywacją, a także zastanawiali się, dlaczego warto dobrze wyznaczyć sobie właściwy cel w życiu. Ponadto młodzież opracowywała warianty kariery edukacyjno-zawodowej na podstawie bilansu własnych zasobów i oczekiwań. Podczas spotkania z pośrednikiem pracy uczniowie zapoznali się z obecną sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz możliwościami zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Pod koniec spotkań młodzież została zachęcona do korzystania z usług świadczonych przez pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorlicach.
 
Fot. 1 Doradca zawodowy Małgorzata Gawlik podczas zajęć indywidualnych z uczestniczką 
 
 
Fot. 2 Spotkanie indywidualne z pośrednikiem pracy – Natalią Bojkowską
 
 
Tekst – Małgorzata Gawlik
Zdjęcia – Natalia Bojkowska, Małgorzata Gawlik
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP