Aktualności

Zajęcia resocjalizacyjne w Gorlicach


25 marca rozpoczął się autorski program resocjalizacyjny „Nie jesteś sam” dedykowany dla uczestników Hufca Pracy w Gorlicach.
 
Z uwagi na sytuację panującą w kraju, zajęcia miały formę online. Młodzież spotkała się zdalnie i zapoznała z harmonogramem programu planowanych przedsięwzięć i jego celami. Następnie odbyły się warsztaty na temat zjawiska przemocy, jej rodzajów i sposobów reagowania na nią. Przeprowadzona została także ankieta nt. skali zjawiska przemocy domowej i rówieśniczej wśród uczestników. Zakończeniem zajęć były rozgrywki online w „Chińczyka”.
 
Spotkanie wzbogaciło wiedzę młodzieży na temat zjawiska przemocy i agresji, przejawów niedostosowania społecznego oraz moralnych skutków zachowań agresywnych.
 
Fot. Koordynatorka w trakcie rozgrywek online w „Chińczyka”
 
Tekst – Edyta Piecuch
Zdjęcia – Małgorzata Szpera 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP