Aktualności

Profilaktyka w Limanowej


24 lutego w Hufcu Pracy w Limanowej spotkała się młodzież, aby w ramach zajęć profilaktycznych poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy.  
 
Głównym tematem zajęć była ochrona przed przemocą oraz wykorzystywaniem dzieci i młodzieży. W obecnych czas problem ten dotyka wielu rodzin, jednak niewiele osób decyduje się na jego ujawnienie. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież miała możliwość zaznajomić się z symptomami krzywdzenia dzieci i ich rodzajami oraz uzyskać informacje gdzie szukać pomocy. Finałem spotkania było zaprojektowanie i wykonanie w hufcu gazetki o tematyce dotyczącej ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem.  
 
Zajęcia profilaktyczne obejmujące tematykę przeciwdziałania przemocy będą cyklicznie kontynuowane, aby jak najszersze grono młodzieży miało możliwość zapoznania się  z tematem. Celem spotkań będzie także uwrażliwienie młodzieży na krzywdzenie innych oraz nauczenie odpowiedniego reagowania i szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 
 
 
 
Fot. 1,2 Młodzież podczas przygotowywania gazetki
 
 
Tekst  – Danuta Lorek 
Zdjęcia – Łucja Filipiak 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP