Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym w Myślenicach


W dniu 23 lutego uczestnicy myślenickiego Hufca Pracy wzięli udział w akcji pomocowej na rzecz osób i rodzin, zmagających się z problemem ubóstwa w ramach Międzynarodowego Dnia Pomocy Potrzebującym.
 
Uczestnicy hufca  postanowili czynnie włączyć się  w  to  wydarzenie, poprzez zorganizowanie zbiórki odzieży, środków czystości, oraz artykułów żywnościowych dla ubogich rodzin ze środowiska lokalnego. Paczki zostaną dostarczone do wytypowanych osób w najbliższym czasie. Zaangażowanie młodych ludzi w  akcję jest równoznaczne z właściwym przez nich pojmowaniem problematyki ubóstwa. Tego typu przedsięwzięcia pełnią funkcję wychowawczą i są okazją do ukazywania uczestnikom kluczowej roli wolontariatu w akcjach pomocowych. 
 
Fot.  Uczestniczki podczas pakowania artykułów
 
Tekst – Marzena Kania
Zdjęcie – Bogusław Stankiewicz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP